Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия 
Информация за портала, обратна връзка


Сътрудничество
Уеб дизайн
Агенции
Хотелиери
Организации
Транспорт
Реклама
Авторски права
Обмен на новости чрез RSS файлове
  
За Journey.bg
Контакт с нас

Авторски права

Информация за правовладелци

Българският туристически портал Journey.bg не представлява електронна версия на произведение, а само включва, в своя каталог, информация за туристическия живот в България и по света, предоставяна от българските и международни туристически агенции, хотелиери, организации, служители от бранша и консуматори на туристически продукти.

Ако се явявате правовладелец на материал, поместен на страниците на Българския туристически портал и желаете същият да не се листира, незабавно се свържете с нас на адрес (pisma(аt)journey.bg), като укажете:

  1. Списък с URL-адреси, на които са достъпни материалите. (Препратките трябва да имат вид: http://www. journey.bg/guide/guide.php?guide=XXX)
  2. Контактна информация (email, телефон, адрес), за връзка.
  3. Доказателства, че имате права върху посочените от вас материали.

ВАЖНО!!!
По Закона за авторски права, повествователни претенции и интернет линкове, не се приемат за доказателство за авторство!

Авторските материали се свалят в течение на 7 работни дни.

Информацията във форума се публикува автоматично, без цензуриране, в съответсвие на общоприетата световна практика. Администрацията не носи отговорност за изказаните мненията и съдържанието им.

Помнете!
Посетителите на Journey.bg могат повторно да публикуват информацията, явяваща се обект на ваше авторско право.

Journey.bg изцяло съответства на Digital Millennium Copyright Act (DMCA) и международните закони за авторско право.

Journey.bg отговаря на всички запитвания по сваляне на публикации.

ЗА СВЕДЕНИЕ помнете, че запазваме правото си да публикуваме всички писма, изпратени на нашата поща.

Всеки посетител може да сподели полезна туристическа информация с читателите на адрес: http://www. journey.bg/usermail/