Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Таблица за нормативния средноденонощен пробег и средната техническа скорост, формиращи акордния наряд
Дата: 2007-01-30

Приложение № 1
Към Наредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници

 ГРУПА АВТОМОБИЛИ ЕДИНИЧНА ЕЗДА ДВОЙНА ЕЗДА
с товар без товар с товар без товар
стс* сдп** стс сдп стс сдп стс сдп

І. За нормални автомобили с нормален товар

1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 52.50 420 58.75 470 52.14 730 56.70 820
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 51.25 410 57.50 460 50.71 710 57.50 800

ІІ. За нормални автомобили с извънгабаритен товар

1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 35.55 320 58.75 470 48.72 680 58.70 820
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 35.55 320 57.50 460 47.18 660 57.50 800
ІІІ. За тежкотоварни автомобили (тип солдхофер)
А. За автомобили, натоварени до 20 т.
1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 45.00 360 52.50 420 42.50 340 50.00 400
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 42.50 340 51.20 400 40.00 320 47.50 380
Б. За автомобили, натоварени от 20 до 30 т.
1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 42.50 340 52.50 420 40.00 320 50.00 400
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 40.00 320 51.20 400 37.50 300 47.50 380
Б. За автомобили, натоварени над 30 т.
1. Автомобили с пробег до 600 хил. км 35.00 280 52.50 420 30.00 240 50.00 400
2. Автомобили с пробег над 600 хил. км 32.50 260 52.50 420 27.50 220 47.50 384

стс* - средна техническа скорост
сдп** - средно денонощен пробег


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Таблица за нормативния средноденонощен пробег и средната техническа скорост, формиращи акордния наряд
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.