Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
Дата: 2003-06-20

Приложение № 9 към чл. 11, ал. 2, т. 5 и чл. 12, ал. 2, т. 2

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА
СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН И МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

1. Средство за подслон:
(наименование)

хотел

 

мотел

 

вилно селище

 

туристическо селище

 

2. Място за настаняване (наименование):

пансион

 

почивна станция

 

семеен хотел

 

самостоятелна стая

 

вила

 

къща

 

бунгало

 

къмпинг

 

туристическа хижа

 

3. Общ брой стаи:

 с едно легло:

с две легла:

с три легла:

с четири легла:

 

 

 

 

 

4. Общ брой легла:

                       

5. Брой апартаменти:

                  

6. Времетраене на работата:

целогодишно

 

сезонно

 

7. Общ брой реализирани нощувки за предходната година:

от българи:

от чужденци:

 

 

 

8. Досегашна категория:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

9. Категория, за която се кандидатства:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

10. Собственик на обекта (наименование, седалище и адрес на управление):

Данъчен номер:

БУЛСТАТ или ЕГН:

11. Физическо или юридическо лице, стопанисващо обекта
(наименование, седалище и адрес на управление):

Данъчен номер:

БУЛСТАТ или ЕГН:

12. Дата, град (село)

13. Подпис и печат

Забележка: Попълват се само незащрихованите полета.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.