Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Запис на заповед
Дата: 2008-09-24

ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ


Аз, долуподписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена, данни от личната карта), като ИЗДАТЕЛ на настоящия запис на заповед, се задължавам да платя на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена, данни от личната карта) или на негова заповед, сумата . . . . . . . . . . . . . . (цифром и словом).

Падежът на задължението е на . . . . . . . . . . . . . . . (дата, година, може да се посочи и мястото на плащане).

Дата на издаване: . . . . . . . . . . . . . . . .

Място на издаване: . . . . . . . . . . . . . . . .

Подпис на издателя: . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Запис на заповед
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.