Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Кой налага актове за нарушения и издава наказателни постановления
Дата: 2005-07-26

Длъжностните лица, имащи право да извършват проверка и контрол в туристическите обекти, както и да издават актове за констатирани нарушения и наказатели постановления са регламентирани в чл. 87 от Закона за туризма.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от:

  1. Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм
  2. Председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите
  3. Длъжностни лица на общинската администрация, определени от кмета на съответната община

Наказателните постановления се издават от:

  1. Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм
  2. Председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите или от оправомощени от тях длъжностни лица
  3. Кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Кой налага актове за нарушения и издава наказателни постановления
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.