Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
Дата: 2003-06-20

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2, т. 3

С П Р А В К А

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ
НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Длъжност

Брой

лица

Образование

      Езикова квалификация

висше

средно
специално

средно

основно

квал.  и преквал.  курсове

с два  чужди  езика

с един чужд език

без чужд
език

мин. познания по един чужд език

Управител на заведение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместник управител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместник главен готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервитьор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюфетчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портиер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ  брой

Сезонно заети (бр.)

Целогодишно заети (бр.)

Дата и място

Име, фамилия, длъжност

Подпис и печат


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Бланки | Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.