Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Тарифа 4, относно таксите събирани в системата на МВР
Дата: 2002-09-03

Съгласно Тарифа 4, таксите, събирани по ЗПЧРБ са следните:

  • При продължаване на срока за пребиване на чужденец в Република България до 6 месеца - таксата е 150 лв., а за срок от 1 година - 300 лв.
  • За разрешаване постоянно пребиваване на чужденец в Република България се събира еднократно такса от 600 лв.
  • За разрешаване постоянно пребиваване на чужденец, сключил брак с български гражданин, се събира еднократно такса - 100 лв.
  • За издаване на удостоверение за самоличност на чужденец се събира такса - 10 лв.

Чуждестрантите граждани от българска народност заплащат 5% от горепосочените такси.

Не се събират такси от чужденци, пребиваващи в Република България на основата на взаимност и на международни договори, по които Република България е страна, както от лицата под 16 годишна възраст и от навършилите 70-годишна възраст.

По въпросите, свързани с визовия режим, компетентно да даде информация е МВнР, а за Наредбата за реда и условията за издаване разрешение на работа на чужденеца - Националната служба по заетостта към Министерство на труда и социалните грижи.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | Тарифа 4, относно таксите събирани в системата на МВР
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.