Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Облагане на туристически услуги
Дата: 2006-02-28

Редът за облагане с ДДС на вътреобщностни услуги, независимо че не е особено сложен, трябва да бъде внимателно, подробно и ясно разписан в българското законодателство преди присъединяването на България към Европейския съюз.

Обща схема

Обикновено фирмите, които доставят стоки или услуги на трети лица срещу възнаграждение, заплащат ДДС върху цялата стойност на доставката. Сумата, която се облага с ДДС (данъчната основа), е общата цена на доставката без дължимия ДДС.

Например:

Ако клиент плати обща цена от 1 000 лв. и сделката подлежи на облагане с 20 % ДДС, облагаемата сума е:
100/120 x 1 000 лв. = 833.33 лв.
Следователно платената от клиента цена е равна на
833.33 лв. + 166.67 лв. (20 % ДДС) = 1 000 лв.

Специална схема

Когато се прилага специалната европейска схема (съг­ласно член 26 от Шестата директива) за облагане на услугите на туристически агенции и туроператори, облагаемата сума (данъчната основа) е различна. Всички елементи от пакета на туристическите услуги, които се предоставят от туристическа агенция за дадено пътуване, се смятат за една услуга, предоставена на пътника. Приема се, че услугите на туристическата агенция са предоставени в мястото, където туристическата агенция извършва своята основна дейност или където тя има офис, от който предоставя услугите. Като изключение от принципа, че ДДС се начислява върху цялата сума, която се дължи на доставчика на услугата, туристическите агенции заплащат ДДС само върху техния марж. Маржът е разликата между общата сума, която се заплаща от пътника, без ДДС, и действителните разходи, които са направени от туристическата агенция за получаване на услуги от други фирми за пряко ползване от пътника.

Принципът на неутралност

Всички съставни части от общия туристически пакет се облагат с ДДС, но с различна данъчна ставка (виж схема 1). В конкретния пример транспортът се облага с нулева данъчна ставка, настаняването - с 5 % чуждестранен ДДС, билетът за културно мероприятие - с 25 % чуждестранен ДДС. И накрая, маржът на туристическата агенция се облага с 20 % български ДДС. Тези различни ставки за облагане с ДДС са основното преимущество на специалната схема за облагане на туристическите агенции и туроператорите. Всички услуги според специалната схема се облагат с данъчната ставка, която е приложима в държавата - членка на ЕС, в която пътникът действително ги ползва. Без значение е дали пътникът е направил резервациите от България, Люксембург или Дания.

Следователно настаняването в хотел винаги се облага с данъчната ставка, която се прилага в държавата членка, в която се намира хотелът, а билетът за културното мероприятие се облага с данъчната ставка, която е приложима в държавата членка, в която се провежда мероприятието, без да се взема под внимание държавата членка, от която пътникът е направил своите резервации. Единственият елемент, който се променя, е данъчната ставка, с която се облага маржът на туристическата агенция. В примера, посочен в схема 1, маржът се облага с 20 % български ДДС. Ако седалището на туристическата агенция се намираше в Люксембург, маржът ще се обложи с 15 % люксембургски ДДС. Ако седалището на туристическата агенция беше в Дания, маржът ще се обложи с датската данъчна ставка от 25 %. Като гарантира, че всички елементи от пакета на пътника се облагат с ДДС, приложим в мястото, където тези елементи действително се ползват, специалната схема за облагане на туристическите агенции и туроператорите не нарушава принципа на неутралност, върху който се основава цялата система на облагане с ДДС.

Кога се нарушава принципът на неутралност

При определени обстоятелства обаче специалната схема за облагане на туристическите агенции и туроператорите може да бъде нарушен принципът на неутралност на ДДС. Да предположим, че българската туристическа агенция не само продава туристически пакети, но също така притежава и хотел в държавата - членка на ЕС, която пътникът ще посети. За да се усложнят нещата още повече, агенцията използва собствен самолет, за да превозва пътниците от и до съответната държава членка (виж схема 2).
Може да изглежда малко вероятно туристическите агенции да притежават хотели в чужбина и самолети, с които да превозват пътници от и до съответните дестинации в чужбина. В действителност има два такива случая, които са разгледани от Съда на Европейската общност (Съдът на ЕО).

Валтер ван дер КОРПУТ

Валтер ван дер КОРПУТ е главен редактор на списание VAT Monitor - специализирано холандско издание за ДДС, което се разпространява във всички държави - членки на ЕС, и в още над 130 страни по света.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Тълкувания | Облагане на туристически услуги
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.