Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Разградска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Разград

п.к. 7200 тел.код 084

Библиотека Проф. Боян Пенев

Библиотека “Проф. Боян Пенев“ е общодостъпен културно-информационен център, най-голямото и богато книгохранилище в Разградска област и архив на местния печат, който задоволява обществените потребности чрез предоставяне библиотечни услуги на потребителите.

В новооткритото през 1869 г. в град Разград читалище Съгласие, преименувано 1879 г. на читалище Развитие, основано от учителя-възрожденец Димо Хранов, се поставя началото  на библиотечна сбирка през м. февруари 1870 г. Подредена в един шкаф на учебна стая с най-старото училище, първата библиотека привлича в “читалнята” много разградчани жадни за просвета. Средствата са събрани от доброволни помощи, с които са доставени книги, списания и вестници. В разградската библиотека по онова време са се получавали всички български вестници и списания, един френско-английски и един турски вестник. Сред първите библиотекари - книгохранители са учителите Георги Кърджиев, Петко Вълнаров и др. Преди Освобождението към библиотеката е имало и книжарница, която предоставяла на ученици от околните села учебници.

Има свидетелства, че комплектуването на библиотечния фонд след Освобождението е било на много добро равнище. Тук известният български писател Антон Страшимиров, като ученик в столетната Разградска гимназия, през 80-те години на XIX век, чете руски книги и списания. По-късно литературният критик Малчо Николов в спомените си пише, че като ученик в същата гимназия е чел в читалнята на читалищната библиотека (каквато в тия времена била рядкост), освен български и руски списания като Современньiй мир, Русское богатство, Русская мысль и др, както и френското списание Илюстрасион. Библиотеката са ползвали, като юноши и видния български литературен историк и критик, преподавател в Софийския университет - професор Боян Пенев, също учил в Разградската гимназия, писателят Христо Миндов и мн.др.

Книгите и периодичните издания са набавяни главно чрез покупка и дарителство. През 1904 г. книжният фонд е наброявал 1 540 тома, през 1920 г. е около 6 000 тома, през 1930 г. - 12 870 тома. В края на 1944 г. разградската библиотеката притежава 20 000 тома, има 1 196 читатели, обслужвани от един библиотекар.

На 2 юли 1947 г. следобяд, град Разград претърпява сериозно наводнение, нанесло огромни щети на 17 хилядния тогава град. По спомени на очевидци, с поройния дъжд от източна посока прииждащата вода, достига 3-4 метра, продължава бързо да се покачва и излиза от коритото на течащата през града река Бели Лом. Вечерта нивото на водата достига връхна точка - 8 метра от дъното на речното корито. Центърът на града е залят. Водната стихия завлича всичко по пътя си. Дадени са човешки жертви, напълно са унищожени къщи, повредени са магазини, удавени животни. Природното бедствие  нанася много сериозни поражения  на книжния фонд на градската читалищна библиотека, който  почти изцяло е унищожен, похабени са ценни старопечатни книги, дарени от видни разградски възрожденци. Колко са точно нанесените щети от това наводнение не е известно. Но разградската библиотека не загива, започва отново обогатяване на книжния фонд. Прогресивно са нараствали тези цифри през годините и след този период, за да достигнат днес около 300 000 библиотечни документи - книжни и некнижни носители на информация.

Сред работилите библиотекари, които са  предимно учители, могат да се посочат Петър Иванов Ганев, чието име е влязло в историята на българската библиотечна наука със създадената от него Десетична класификация на книжния фонд, Борис Аврамов, Кръстьо Иванов и др. На страниците на местния печат през 20-те и 30-те години на ХХ век могат да се прочетат ласкави отзиви от гостуващи в града писатели, за изяви на библиотеката. От 1926 г., в продължение на няколко години, разградчанинът Иван Мутафов, който по това време живее в град Чикаго - САЩ, прави дарение на библиотеката 300 тома, между които ценни справочни издания: Британска енциклопедия, Музикална, Земеделска, Строителна енциклопедии, както и други енциклопедии и съчинения, една част от които през наводнението 1947 г. са повредени и унищожени, това разказва в спомените си през 1969 г. първата директорка на разградската библиотека.

С административно-териториалните промени през 1959 г., библиотеката се обособява в самостоятелен културен институт - Окръжна библиотека която изпълнява и методически функции към всички обществени библиотеки в новосъздадения Разградски окръг. Разширява се материалната й база, предоставят се допълнителни помещения в читалищната сграда. Осигуряват се финансови средства за набавяне на нови книги и периодични издания. На качествено ново ниво се издига библиотечното обслужване. Още през 1961 г. библиотеката се класира на първо място в Националния преглед между окръжните  библиотеки с книжен фонд - 48 839 тома, 5 559 читатели и 110 хил. тома раздадена литература. От 1962 г. в град Разград са разкрити два библиотечни филиала, които функционират до закриването им през 1986 и 1996 г.

Библиотеката в Разград е сред първите, възприели новата тогава система на книгообслужване - свободен достъп на читателите до книжния фонд. С библиотеката свързват живота си вече професионалисти библиотечни специалисти, което се отразява положително върху нейната дейност. Извършва се пълна организация на фондовете, полагат се основите  на система от справочни каталози и картотеки,  на краеведската дейност. Излизат от печат първите библиографски и био-библиографски издания за историята на родния край. Развива се богата и активна културно-масова работа с книгата сред различните категории читатели.

Библиотека “Проф. Боян Пенев” се гордее с не толкова големия по обем, но ценен със своето съдържание Фонд от старопечатни, редки и ценни издания, който наброява 2 336 тома - книги, периодични и продължаващи издания От тях 298 броя са библиографски ценности, публикувани през периода 1832-1900 г., като някои са първи издания.

Етап от развитието на Окръжната разградска библиотека, като самостоятелна, е периодът след излизане на  ПМС № 2 от 20.01.1970 г. за създаване на Единна библиотечна мрежа в България. Методическата дейност на библиотеката допринася за организирането и обработването на фондовете на читалищните библиотеки, за методическото ръководство на библиотечното дело в окръга.

През 1981 г., обособеният самостоятелен фонд на специализирания Детски отдел се премества в предоставеното, самостоятелно помещение с обща площ 320 кв.м., един от най-модерните тогава отдели в страната за работа с деца и ученици.

От 1987 г., с административно-териториалните промени - създаване на нови административни общини и области, библиотеката става общинска с наименование Универсална научна библиотека. Запазва методическите си функции и осъществява централизирано комплектуване на библиотечните фондове в читалищните библиотеки от Община Разград, което  е преустановено от 01.01.2002 година.

През 1990 г. библиотеката се премества от читалищната сграда в своя нов самостоятелен дом. През 1996 г. в тази сграда се премества и специализираният отдел "Изкуство", създаден през 1979 г. Библиотеката сменя няколко пъти названието си, но винаги изпълнява своята мисия да подпомага културното, образователното и просветното развитие на населението от Разград и Лудогорския край. Работи за превръщането й в културно-информационен център.

От м. април 2001 г. библиотеката е вписана в информационния регистър на културните организации, съгласно изискванията на Наредба № 1/17.11.2000 г. на Министерството на културата под № 1622 като Библиотека “Проф. Боян Пенев” - Разград.

През м май 1992 г. Разградската библиотека посвещава на своя патрон теоретична конференция на тема: “Литературното дело на Боян Пенев” с научен ръководител и основен докладчик проф. Иван Радев от Великотърновският университет “Св.св. Кирил и Методий”.

Месец октомври 1997 г. е организирана “кръгла маса” на тема “Литературното наследство на професор Боян Пенев”, посветена на 115 годишнина от рождението и 70 години от неговата смърт. Участие вземат: Виолета Пенева, племенница на Боян Пенев, която прави своето първо дарение на библиотеката в Разград неизвестни архивни материали от личния  си архив; Катя Кузмова-Зографова - литературен критик от Националния литературен музей. Научно съобщение за Боян Пенев изнася Божидарка Златарева - журналист и краевед, дългогодишен изследовател на разградския период от живота му.

На 22 май 2002 г., с литературна вечер, Библиотека “Проф. Боян Пенев” отбеляза 120- годишнината от рождението на своя патрон. Доклади за различните етапи от живота на Боян Пенев изнасят: Марин Калинов-известен шуменски писател и радиожурналист, Божидарка Златарева - журналист от Разград и Виолета Пенева - негова племенница, която прави поредното си дарение на библиотеката - оригинални литературни издания с автентичен подпис на своя чичо.

В годините на развитие и утвърждаване са отдали своя професионализъм и ентусиазъм плеяда библиотечни специалисти и директори на един от водещите културни институти в разградския край. Първи директор на Окръжната библиотека като самостоятелен институт е Веска Розова (1959-1970). След нея директори на разградската библиотека са - Костадин Крайнов (1970-1975),  Цанка Георгиева (1975-2001) и Мирослава Кацарова (от м. юни 2001).форум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Културно-исторически - Библиотека Проф. Боян Пенев - Разград, Разградска област, информация, история, култура, забележителности в Разград, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Разград, снимки от Разград, туризъм в Разградска област, настаняване в хотели в Разград, Разградска област; частни квартири в Разградска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.