Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Софийска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Ковачевци

п.к. 2023 тел.код 07123

Защитена зона Палакария

Защитена зона Палакария е обявена със заповед на министърката на околната среда и водите Нона Караджова. Документът е публикуван в Държавен вестник бр. 26 от 30 март 2012 г.

Зоната заема общо 158 хил. дка в землищата на селата Ярлово, Ковачевци, Поповяне, Алино, Белчин, Рельово, Райово, Доспей, Продановци, Широки дол, Злокучане и Драгушиново.

В документа подробно са посочени с номера всички поземлени имоти, които попадат в границите на зона Палакария. Пълният опис на границите на зоната и други подобни документи са на разположение на заинтересуваните в екоминистерството и в Районната станция за околната среда и водите (РИОСВ) – София.

В самата зона се забранява:

 • премахването на синори и дървета при ползването на земеделските земи

 • залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения

 • използването на пестициди и минерални торове в пасища, ливади и мери

 • косенето на ливадите преди 1 юли

 • разкриването на нови баластриери в речните корита и тераси с изключение на тези, за които има започната процедура или са съгласувани по Закона за опазване на околната среда или Закона за биологичното разнообразие

 • В зоната е забранено и изграждането на фотоволтаични системи и ВЕЦ-ове. Режимът не се отнася за изграждане на наземни, покривни и фасадни фотоволтаични системи, използвани като собствени източници на електрическа енергия.

  Забранява се и разкриването на нови кариери и разширяването на концесионните площи на съществуващи кариери за добив на подземни богатства.

  Предмет на опазване в зоната от птиците са бухалът, белият и черният щъркел, черният и сивият кълвач, горската чучулига и др. Целта е да се опазват и поддържат местообитанията на тези птици.  форум на пътешественика
  Няма мнения  Изпрати на приятел Изпрати на приятел


  Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

   
  главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
  Journey.bg | България Защитени местности - Защитена зона Палакария - Ковачевци, Софийска област, информация, история, култура, забележителности в Ковачевци, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Ковачевци, снимки от Ковачевци, туризъм в Софийска област, настаняване в хотели в Ковачевци, Софийска област; частни квартири в Софийска област.
  © 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.