Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Смолянска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Смолян

п.к. 4700 тел.код 0301

Поддържан резерват Амзово

ЗАПОВЕД N РД-373

от 15 октомври 1999 г.

ЗА ПРЕКАТЕГОРИЗИРАНЕ РЕЗЕРВАТ "АМЗОВО" - СМОЛЯН
В ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ СЪС СЪЩОТО ИМЕ

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 97 от 9 ноември 1999 г.

На основание чл. 42, ал. 5, чл. 26 и 27 във връзка с чл. 41, т.4 и п.2, ал. 2 от Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) с цел възстановяване на находището на блатен плаун:

1. Прекатегоризирам резерват "Амзово", землище на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, обявен със Заповед N 508 от 28.III.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 76 от 1968 г.), в поддържан резерват със същото име.

2. Поддържаният резерват "Амзово" включва блатото в местността Амзово, земеделски земи с кадастрални номера: 234005, 234020, с обща площ 0,3 ха в землището на гр. Смолян.

3. До утвърждаване на план за управление на поддържания резерват разрешавам извършване на дейности за възстановяване находището на блатен плаун.

РИОСВ - Смолян, да съгласува с Министерството на околната среда и водите дейностите по т. 3.

Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Резервати - Поддържан резерват Амзово - Смолян, Смолянска област, информация, история, култура, забележителности в Смолян, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Смолян, снимки от Смолян, туризъм в Смолянска област, настаняване в хотели в Смолян, Смолянска област; частни квартири в Смолянска област.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.