Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Странджа

Резерват Витаново

Разположен е до северните склонове на главното Странджанско било по границата с Турция в землището на Малко Търново и Бръшлян. Отстои на 9 км. от Малко Търново и на 5 км. от село Бръшлян. Обявен е със заповед № 1113 от 03.12.1981г. на КОПС с площ 754,5 ха. и разширен със заповед № 1021 от 30.12.1992г. на МОС на 1 112,4 ха.

Високите части на резервата достигат 650 м.н.в. (връх Остра чука, Студената вода, Св. Илия – 563 м), което в съчетание с високите годишни валежи, около 1000 мм, го прави особено атрактивен. Резерватът е типично горски и специално източно-буков – над 40 процента от горите са чисто букови със средна  възраст 100 години.

На територията му са установени 462 вида висши растения в 69 семейства и 264 рода. Те съставляват 48,9 процента от семействата в България. 30,5 процента от родовете и 12,8 процента от видовото разнообразие в страната. Дърветата и храстите са 47, а 421 вида са тревистите растения. Резерватът има висока консервационна стойност. В него се опазват ефективно популации на 26 терциерни реликти и 9 балкански ендемити. С природозащитен статус са 23 вида, като с категория "рядък" са 20 вида, а с категория "застрашен" – 3.

От общия брой на растителните видове числеността на средиземноморските е 145 или 31,4 процента, следват евроазиатските с 90 броя – 19,5 процента, средноевропейските – 82 или 17,7 процента, а понтийско-централно-азиатските са 74 броя или 16,0 на сто. Преобладаването на средиземноморската група флорни елементи е една от най-характерните особености на фитогеографската структура на резерват Витаново и района около него, в най-западните части на Природен парк Странджа.

Голямото богатство са карстовите извори в Голямо и Малко Айдере и пещерните образования. Добре проучена е Братановата пещера с красиви зали и форми от сталактити и сталагмити. В чистите води но Айдере естествено се среща балканска пъстърва. Във Витаново обитават всички диви животни, характерни за парка. В този район е запазено едно от малкото естествени находища на благороден елен.  В по-далечно минало вероятно е имало и мечки, ако се съди по останалите наименования на местности – Мечи дол, Мечкобиево, Мечовите поляни.Стефан Димитров

форум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Резервати - Резерват Витаново - Странджа, Планини, информация, история, култура, забележителности в Странджа, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Странджа, снимки от Странджа, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Странджа, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.