Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Образцово ловно стопанство Студен кладенец

В ловно-стопанско отношение част от горите, устроени към лесничейството са разпределени в 14 ловностопански района, предоставени на съответния брой ловно-рибарски дружини, обединени в Ловно-рибарско дружество - Кърджали. За същите са разработени ловоустройствени проекти от страна на дружеството.

Към образцово ловно стопанство "Студен кладенец" на СС на БЛРС се числят 475,5 ха. Стопанисва се от фирма Сокол.

В държавния ловностопански район се води целенасочена и пълносистемна ловностопанска дейност. В предоставените ловностопански райони на ловностопански дружини, основно провежданите мероприятия се свеждат до:

  • ежегодна таксация на дивеча
  • частично подхранване на дивеча през зимния период, главно на сърната с листник, сено и сол и дивата свиня и дребния дивеч с концентриран фураж
  • добив на дивечово месо и упражняване на ловен спорт

Главният вид дивеч е диференциран в зависимост от характера и производителността на местообитанията, компактността на горските комплекси и трайността в обитаването. Благородният елен е определен за главен вид дивеч в Безводно, Ненково. Подходящи местообитания за неговото развитие са налице в част от ловностопанските райони "Паничково", "Комунига" и "Пчеларово". В останалата част от територията на лесничейството за главен вид дивеч е определена сърната. Дивата свиня и еленът лопатар са третирани като съпътствуващи видове в районите на тяхното обитаване. За муфлона има подходящи местообитания почти във всички части на лесничейството. На този етап неговото развъждане е предвидено само в заградените площи, поради интензивната паша на домашни овце почти из цялото лесничейство. За заека е подходяща цялата дивечопригодна площ, с изключение на скалистите местообитания. Налице са подходящи местообитания за развъждане на кеклик.

Ловът на хищници има решаващо значение за ограничаване на отпада и увеличаване прираста на останалия дивеч. Подходящи са условията за организиран ловен туризъм на благороден елен и елен лопатар, фазани, дива свиня, тракийски кеклик и други.Стефка Александрова

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Лов - Образцово ловно стопанство Студен кладенец - Родопи, Планини, информация, история, култура, забележителности в Родопи, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Родопи, снимки от Родопи, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Родопи, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.