Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Добричка област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Балчик

п.к. 9600 тел.код 0579

Карвуна

Първите три столетия от съществуването на Дунавска България са период, през който на Карвунската земя се консолидира българската народност. Разположена в непосредствена близост до столичните центрове Плиска и велики Преслав, областта е гъсто населена и застроена от аули-укрепления и укрепени градски селища.

Наред с Дръстър град изключение от правилото прави само изоставеното от хан Аспаруховите българи недовършено укрепление край село Никулицел - укреплението при Балчик не само е най-мащабното, но и единственото в цялата област - от делтата на Дунав до Плиска. То има приоритет в отбранителната стратегия на владетелите в Плиска и велики Преслав, към Черно море - все още затворено за Византия. Върху развалините на ранновизантийския Дионисополис е разположен големият областен център на ранносредновековна България - Карвуна, на който е отредено да изпълнява важна заръка в нейните вековни съдбини!

Карвуна съществува, така както просперира и подвластната му област до началото на XI в., което се потвърждава от много, макар и по-късни във времето, рисувани карти, портолани, лоции и земеописания, датирани от XIII до началото на XVII в., една дейност на цивилизовани и учени мъже колкото достойна, толкова и полезна за познанието на хората и същевременно доказателство за съществуването на град-пристанище с това име по западния бряг на Черно море.

Стабилното укрепление се оказва крехка преграда пред заплахата на нападения на печенеги и кумани. Българите полагат средства за преустройство на крепостните стени.

Възстановяването на Дунавска България през Второто българско царство, следствие от поредното, но победоносно надигане на българите под водачеството на търновските боляри Петър и Асен - 1185, 1186 и 1187 г., не подминава средновековния град Карвуна и областта. От известните днес и пуснати в научно обръщение медни и медно-билонови монети няколко са имитативни, но с основание се приписват на първите трима Асеневци - Йоан I Асен, Теодор-Петър и цар Калоян (1185 -1207 г.). Заедно с тези номинали в кварталите на средновековния град са открити номинали на византийските императори Андроник I Комнин, Исак II Ангел, Алексий III Ангел и няколко латински имитации, сечени между 1204-1224 г. Монетите от византийски и латински произход говорят само, че средновековният град съществува, но все пак те не са сигурно доказателство за етническия му характер и принадлежност. В този смисъл откритите номинали на първите български царе, намерени и пуснати в обръщение, недвусмислено потвърждават важния факт за присъединяването на Карвуна към територията на възстановената ни държава още в зората й - преди 1201 г., когато е освободена Варна.

Минава повече от едно столетие, преди да срещнем името на града в нов исторически извор - "Историята" на император Йоан VI Кантакузин: „...проводи пратеничество (императрица Анна Савойска) при някой си Балик, владетел на Карвуна..." - едно следствие от водената гражданска война във Византия. Известно е, че според решението на най-стария архонт Балик, неговите братя Теодор и Добротица начело на 1000 конници оказват помощ на малолетния император Йоан V Палеолог.

Докога Карвуна е столнина на Балик и неговите наследници. Във всеки случай през 1346 г., като столица на апанажното владение, Карвуна вече се споменава силно укрепената във всяко отношение крепост Калиакра, където властва деспот Добротица.

За търговците от Венеция и Генуа Карвуна е не само известно, но и предпочитано пристанище. Топонимът е отбелязан като Карбона за първи път върху картите на Пиетро висконти и Марино Санудо Стория - 1311-1321 г., в отрязъка между Варна и Калиакра, а между Варна и Карвуна е отбелязано пристанището Катридзи - Кастрици, днешното село Кранево.

Съвременните измервания на разстоянията между Варна и Балчик, както и между Балчик и Калиакра се допълват и от един новоизнамерен портолан, където вече съществува нов топоним - Балчик.

Прието е, че между 1393 и 1397 г. заедно с владението на добруджанския владетел Иванко градът е опожарен и сринат из основи.

От този миг твърдината Карвуна, за разлика от някои полуразрушени по онова време, но възродени по-късно от пепелищата средновековни български градове, никога не възправя снага - един много печален факт от турското нашествие, което поставя край на световните средновековни цивилизации - българската и византийската.

Върху останките на Карвуна част от, оцелялото като по чудо заварено българско население, сред буреносните облаци, стоварили се върху града и неговите обитатели и близо вековната титанична битка с анадолските завоеватели, положило основите на нов град - известен през идните векове с името Балчик.Владимир Петров

форум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Градове - Карвуна - Балчик, Добричка област, информация, история, култура, забележителности в Балчик, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Балчик, снимки от Балчик, туризъм в Добричка област, настаняване в хотели в Балчик, Добричка област; частни квартири в Добричка област.
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.