Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер София град Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

София

п.к. 1000 тел.код 02

История на метеорологията

Спас Вацов - Основател и пръв директор (1856-1928 г.)
Спас Вацов - Основател и пръв директор (1856-1928 г.)

Първите метеорологични наблюдения от нов тип по нашите земи, за които имаме запазени материали, датират от 1860 г. Те са правени в Австро-унгарското консулство в Русе посредством първата инсталирана метеорологична станция и по поръчка на Австрийския метеорологичен институт във Виена за обслужване на корабоплаването по р. Дунав. Хидрологичните наблюдения започват 10 години по-късно, като първата станция е открита на р. Дунав в Русе. Втората метеорологична станция е открита през 1880 г. също в Австро-унгарското консулство, но в София, като уредите и упътванията са получени от Виена. Тези наблюдения се водят редовно от септември 1880 г. От началото на 1887 г. данните са редовно телеграфирани във Виена, а важните метеорологични явления са съобщавани и печатани в Немското метеорологично списание.

Втората Международна метеорологична конференция през 1879 г., на базата на вече получените резултати, изказва пожелание за по-подробно климатично проучване на Балканите, включително и на България. През 1881 г. след Освобождението, Министърът на Народното просвещение г-н К. Иречек разпорежда доставката на уреди и апаратура за пет метеорологични станции в комплект с всички инструкции за инсталиране и водене на наблюдения.

Истинското начало на регулярните метеорологични наблюдения в България е от 1.ІІ.1887 г. с откриването на метеорологичната станция в София на пл. "В. Левски". Тя е основана от тогавашния учител в Първа софийска мъжка гимназия, а по-късно професор по астрономия в Софийския университет, М. Бъчваров. Данните от тези измервания, провеждани с голяма педантичност, са публикувани в Периодическо списание. Въз основа на тях за първи път се описва климатът на София. През 1888 г. първото изчерпателно ръководство (130 стр.) с упътвания и формуляри за редовните наблюдения на различните метеорологични явления се издава от Спас Вацов. Това ръководство става основа за методично управление на метеорологичните дейности в България.

От 1890 г. Софийската метеорологична станция става Централна за България с ръководител Спас Вацов. Той се заема с уреждане и управление на съществуващите станции и тези, които предстоят да се открият.

През следващата 1891 г. България участва като пълноправен член в Конференцията на директорите на метеорологичните служби в Мюнхен. От 1892 г. в България вече функционират 14 второкласни станции.

С Княжески устав на 1.І.1894 г. се създава Дирекция по метеорология към Министерство на просвещението, което се приема за рождена дата на българската хидрометеорологична служба. Създадената Дирекция на метеорологията се грижи за организиране, провеждане, събиране и публикуване на метеорологичните наблюдения.

През 1934 г. Дирекцията се преименува в Централен метеорологичен институт с директор Киро Киров, който го ръководи до 1950 г.

От 1920 г. е създадена и Служба по водите към Министерството на земеделието със задача да провежда хидрологични измервания, да следи за изменението на водните ресурси на България и тяхното рационално използване.

От 1950 г. хидрометеорологичните дейности, твърде близки помежду си, са събрани в една единна Хидрометеорологична служба на България с ръководител акад. Любомир Кръстанов, по-късно председател на Българската академия на науките (БАН).

За научното обезпечаване на тази важна национална дейност, през 1954 г. е създаден Научноизследователски институт по хидрология и метеорология (НИИХМ). От 1962 г. Управлението по хидрология и метеорология (УХМ) и НИИХМ преминават към Българска академия на науките и с разпореждане на Министерския съвет от 2.11.1989 г. тези две звена са обединени в Институт по метеорология и хидрология, който през 1991 г. се преименува в Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ).форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България География - История на метеорологията - София, София град, информация, история, култура, забележителности в София, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в София, снимки от София, туризъм в София град, настаняване в хотели в София, София град; частни квартири в София град.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.