Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Смолянска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Златоградски писмовник

Град Златоград, чието име песента за Дельо хайдутин носи във Вселената, е едно селище с богата култура и многовековна история. На територията му се намира най-старата църква в Родопите - “Успение Богородично” - построена през 1834 год., сградата на най-старата поща в България и килийното училище, поставило началото на просветно-образователното дело в Родопите. Тук е открит и най-старият писмен паметник от Родопското Възраждане – “Златоградски писмовник” (1852 г.).

Характерен облик на близо осем хилядният град придава и архитектурният резерват. За българските етнографи, историци и филолози, Златоград е средище на най-старите традиции на материалната култура и бита на нашия народ. Постройките в резервата се отличават с белите си зидове около дворовете, с откритите одрове, с широките дъбови врати. Срещат се елементи от ксантийски и пловдивски тип. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с “въртки“ за въжето и стрехи от едноулучени керемиди. В Златоград са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметника на културата. През 1871 година е построена втора църква в Златоград - “Св. вмчк Георги Победоносец”. В двора и е създадено и българско светско училище, а в запазената му сграда се намира музейната сбирка “Просветното дело в средните Родопи”.

Община Златоград е южна община в Република България, намираща се на около 300 км от столицата - София и на около 70 км от международния курортен комплекс Пампорово. Административният център е град Златоград, най-южният български град. Надморската височина на общината е от 385 до 1118 м, а град Златоград е най-ниско разположеното населено място в нея - 420-550 м. Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се стръмни склонове и дълбоки долини. През територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 98,1 км и с водосборна площ 1202,8 кв. км. Тя води началото си от вливането на реките Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград.

Други характеристики на общината: язовир Златоград и микроязовир Хасидере, находища на оловно-цинково руда с високо съдържание на рудата (60% олово и 30% цинк), както и геотермалното находище на гореща минерална вода в Ерморечието.

В климатично отношение районът принадлежи към Континентално-средиземноморска климатична област, Южнобългарска климатична подобласт, Източнородопски нископланински климатичен район. Средната годишна температура на въздуха е 10,8° С с максимум през юли 20,6° С и минимум през януари - -0,8° С, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. Средногодишните валежи достигат до 1000 л/кв.м. Характерни за района на Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента. Максималните валежни количества (в mm) за времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 min до 46,3 за 60 min и 59,7 за повече от 60 min. Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум през ноември - 85%, 13 бр. са дните с относителна влажност на въздуха - равна или по-малка от 30%, което е показателно за добри растежни условия на горската и тревната растителност в района. Средната месечна скорост на вятъра е между 0,9 m/sec до 1,2 m/sec, а средногодишната скорост е 1,1 m/sec.Ангелин Башев <fudja@abv.bg>

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Културно-исторически - Златоградски писмовник - Златоград, Смолянска област, информация, история, култура, забележителности в Златоград, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Златоград, снимки от Златоград, туризъм в Смолянска област, настаняване в хотели в Златоград, Смолянска област; частни квартири в Смолянска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.