Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Екологичен ТуризъмАлтернатива за устойчиво развитие и опазване на уникалното биологично разнообразие в България

Според оценките на много експерти биологичното разнообразие на България е основният ресурс за развитие на алтернативни форми на туризъм в нашата страна. България разполага с изключителен потенциал от природни ресурси, които предоставят богати възможности за развитие на така нашумелия през последните години екологичен туризъм.

Българското видово богатство

Българската природа се нарежда измежду най-богатите на видове в Европа, особено спрямо големината на страната ни. Флората ни съдържа между 3550 и 3750 вида висши растения, около 3000 вида водорасли, 668 вида мъхове и 58 вида папрати и папратовидни, както и над 700 вида лишеи.

В България са описани около 2100 таксона гъби в сравнение с общо 5500 вида в света.

За страната ни са описани повече от 20000 вида безгръбначни, като 85% от тях са насекоми. В някои разреди насекоми в България се срещат повече видове отколкото в цяла Централна Европа. Особено високо е разнообразието на пещерната безгръбначна фауна.

Гръбначната фауна включва 730 вида, от които 94 вида бозайници, 383 вида птици, 36 вида влечуги, 16 земноводни и 207 черноморски и сладководни риби. Само в Испания и Гърция имат такова разнообразие от земноводни и влечуги.

С 29 вида прилепи България е дом на почти всички видове съществуващи в Европа. Фауната на едрите бозайници, при 23 съществуващи вида, е измежду най-богатите на Стария континент. На фона на това уникално по характера си разнообразие от видове още по-красноречиво е, че голям процент от тях са характерни само за България или за Балканския полуостров и не се срещат никъде другаде по света. Това са така наречените български и балкански ендемити. Освен това е установено, че много балкански ендемити са се появили в България и след това са се разпространили в останалата част на Балканския полуостров.

Уникални и представителни съобщества и екосистеми

Не един път сме ставали свидетели на благородната и недотам благородна завист, която предизвиква цялото ни видово богатство у чуждестранните туристи и професионални изследователи, дошли да се насладят на родната ни природа, но суперлативите не свършват дотук. Уникалните за България и запазилите се "девствени" през епохите съобщества и екосистеми допълват неповторимостта на българската природа. Уникални са карстовите райони, особено в Родопите, Стара планина, Пирин и Славянка. Тези райони са забележителни с голямото разнообразие на ендемични растения, грабливи птици и прилепи. В тях се намира по-голяма част от общо 5000 български пещери с богатата им пещерна фауна. Неповторими са ждрелата и проломите в основните планински вериги, голяма част от които са убежища на рядка флора и фауна.

От изключителна важност за множество редки, застрашени от изчезване и за цялото биоразнообразие са средиземноморски и субсредиземноморски съобщества в долината на р. Струма (Кресненското дефиле и Санданско-Петричкото поле), долините на р. Марица и р. Места, Източните Родопи, района на Сакар, Странджа и по Южното Черноморско крайбрежие. Тези райони са от първостепенно значение за изключително разнообразната ни херпетофауна. Крайречната горска и храстова растителност край р. Дунав и по-малките реки като Батова, Камчия, Ропотамо, Тунджа и Велека със своя облик не се отличават особено от вечнозелените джунгли на екватора и субтропиците. Подобни на тях са естествените влажни зони покрай реки във вътрешността на страната, Черноморското крайбрежие (Шабленското и Дуранкулашко езеро, Бургаските езера устията на реките Камчия и Ропотамо) и Дунавското крайбрежие (езерото Сребърна).

По черноморските влажни зони можем да станем свидетели на едно от най-необикновените явления в живота на птиците - миграцията. През България преминава Западно- черноморският миграционен път на птиците, известен като Via Pontica. Това е един от двата най-важни Европейски миграционни маршрута, през който всяка пролет и есен преминават хиляди птици към летните и зимните им квартири.

За съжаление "монетата има своя обратна страна". Българското биологично разнообразие е изправено пред широк спектър антропогенни заплахи. Разрушаването на водните и сухоземни местообитания са най-сериозните заплахи за биоразнообразието в България.

Изчезналите видове

През последните десетилетия редица видове са изчезнали от България в резултат на антропогенния натиск. Сред тях поне два вида черноморски водорасли, още 4 вида нисши растения и 31 вида висши растения (пет от тях са се срещали само в България). Особено жалко е положението при гръбначните - един вид змии, европейската норка и рисът са вписани в Червената книга на България като изчезнали. Сред рибите двата вида миноги и попчето вече не се срещат в българската акватория. Девет вида птици са вписани като изчезнали. Черният списък на изчезналите видове се допълва от черноморския тюлен-монах и ендемичните видове делфини афала и муткур. Последния абзац ще оставим без коментар.

От гледна точка на опита, който имаме, можем спокойно да твърдим, че малка част от картините, които ежедневно можем да видим по телевизионни канали като "DISCOVERY" и "National Geographic", превъзхождат българските природни красоти. Разликата е в рекламата, монтажа и професионалните умения на операторите, както и факта, че никога не оценяваме това, което притежаваме.

Днес цялото уникално природно наследство на България е оставено в наши ръце, на нашата съвест да бъде запазено за нашите деца и използвано разумно. Може би първата стъпка в тази насока ще бъде да го опознаем, да се докоснем до красотите на това наследство и тогава наистина ще разберем смисъла на нуждата то да съществува, както е съществувало преди нас. В следваща поредица от няколко статии Българско дружество за защита на птиците ще ви покаже пътя до райските места от нашата природа и ще отговорим на въпроси като: "Има ли лешояди в България и къде можем да ги наблюдаваме?", "Къде се намира един от българските вулкани, съхранил уникалното разнообразие от влечуги", "Има ли в България представители от семейството на Боите?"

Ще ви докажем, че непосредствено до мястото, до което живеете, природата е съхранила изключително многообразие от видове.Димитър Плачийски и Георги Попгеоргиев

форум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни - Екологичен Туризъм - Родопи, Планини, информация, история, култура, забележителности в Родопи, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Родопи, снимки от Родопи, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Родопи, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.