Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Хасковска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Злато поле

Защитена местност Злато поле е най-голямата влажна зона с естествен характер по поречието на река Марица. Обхваща части от землищата на селата Нова Надежда (община Хасково), Брод, Райново и Злато поле (община Димитровград). Тя включва комплекс от свързани един с друг водни басейни с различна форма, големина и дълбочина, тръстикови и папурови масиви, острови и пасища. Защитената територия се е формирала в резултат изграждането на дига, която откъсва реката от нейното старо корито. Отделеният през 50-те години участък от реката е с формата на подкова и е с дължина около 2 км.

В резултат на човешката дейност в западната част на мъртвицата, а именно добива на инертни материали са се образували повечето от водните огледала, формиращи комплекса на влажната зона. Източната част е останала непроменена, обраснала с папур, тръстика и ракита.

Злато поле е обявено за защитена местност от 11.08.2001 година със заповед № РД-476 на МОСВ (ДВ 73/2001 г.) по предложение на САЕП "Гео" и СНЦ "Зелени Балкани". Площта на защитена територия е 84,79 ха.

Режим и статут

В защитената местност са забранени:

  • ново строителство
  • добив на инертни материали
  • водочерпене при спадане на нивото под 1,5 м от билото на остров №10
  • опожаряване на тръстикови и папурови масиви, без съгласуване с МОСВ
  • голи сечи в горските насаждения
  • промяна предназначението на земята на островите
  • отдаването за ползване на площи и водоеми без съгласуване от РИОСВ
  • извършване на лов и ловностопански мероприятия

Проблеми и заплахи

Защитената местност няма план за управление. Незаконният лов, при който се убиват и защитени видове, бракониерският риболов с мрежи. Изгарянето на тръстиката и папура.

Посещения

За да избегнете безпокойство на застрашени видове, не се отклонявайте от съществуващите пътища и маркирани пътеки! Не влизайте в тръстиковите масиви!Тодор Петков <todor88@abv.bg>

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Защитени местности - Злато поле - Димитровград, Хасковска област, информация, история, култура, забележителности в Димитровград, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Димитровград, снимки от Димитровград, туризъм в Хасковска област, настаняване в хотели в Димитровград, Хасковска област; частни квартири в Хасковска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.