Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Разградска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Читалище Напредък

На 17 ноември 1901 г. в Разград се взема решение за откриване на читалище в градския жилищен квартал Добровски, за което се чувства остра нужда, поради отдалечеността на този район от центъра (в Държавен архив -Разград е запазен протокол № 1 с това решение). Инициатор на това дело е учителят Цани Генчев и още 17 негови съкварталци, между които Богослов Иванов Добрев, Георги Бонев Пулов, Георги Тонев Джебаров, Димитър Иванов Халаджов, Иван Димов Колев, Костадин Манев и др. Приет е Устав и Правилник за вътрешния ред на читалището. Учредителният протокол е одобрен от Министерството на просвещението със Заповед № 1 (2 януари 1902 г.). Още същата година към читалището се записват около 50 човека и на годишното събрание е избрано читалищно настоятелство, с първи председател Димитър Иванов Халаджов.

Поради липса на собствена сграда, до 1914 г. читалището се помещава в една от стаите на Доброшкото училище, сега СОУ “Христо Ботев”. Купуват се книги, вестници и списания. Организират се утра, четене на глас заради многото неграмотни, изнасят се представления като “Стефан Караджа”, “Васил Левски”, “Многострадална Геновева” и др. Първите актьри-любители са Димитър Ив. Халаджов, Илия Донев Хорозов, Иван Димитров Калев и др. Женските роли са играни от мъже, поради несъгласието на старите хора това да правят девойките.

През следващите години читалищните членове стават около 30. По време на Балканската война (1912-1913) читалището обезлюдява, а през Първата световна война преустановява своята дейност. През този период се избира временно настоятелство, от хора негодни за военна служба с председател Георги Атанасов и секретар-касиер - Иван Стоянов Халаджов. След края на войната, завърналите се живи съкварталци имат още по-голям ентусиазъм за просвета и култура. Нараства броят на читалищните членове и достига между 100-200.

През 1922 г. Управителният съвет на читалището взема решение да се изгради голяма читалищна сграда с театрален салон и просторна библиотечна читалня. Театралната читалищна дейност и други форми на културно-масова работа се засилват чувствително. Събраните средства се внасят във фонда “Построяване на читалищна сграда”. За първи път в театралната самодейност се включват и жени от квартала - девойките Стояна Димова, Стояна Кьосева, Керана Димова. Играят се пиесите “Службогонци”, “Хъшове”, “Женитба” и др. Общината отчуждава дворното място на Занко Димов Занков, дарява го на читалището и го оземлява с 38 дка ниви. Със събраната сума от 400 000 лева започва строежът на новата сграда, който спира след 9 юни 1923 г. за пет години. През 1928 г. Асен Христов Камбуров и Иван Аврамов стават инициатори за доизграждане на читалищната сграда (без салона). Със събраните средства, чрез предприемачите Стефан Калчев и Петър Карадимитров, през 1934 г. е взето решение строежът да продължи като започва набиране на средства от дарения и мероприятия. С протокол № 3 от 18 май 1942 г. се провъзгласяват благодетелните членове Любка и Георги Торлакови, които даряват на читалището сумата от 5 000 лева и портретите им са поставени в сградата. След поредното прекъсване, строежът се подновява през 1947 г. с изграждане на читалищния салон.

Още с откриването на читалищната дейност започва да функционира и библиотека. Започналото изграждане на сградата през 1922 завършва 1935 г., когато в самостоятелно помещение се настанява читалищната библиотека с читалня. Днес библиотеката притежава книжен фонд около 15 хиляди библиотечни документи, който през годините на развитието й е достигал и до 33 хиляди. И днес кварталната библиотеката към читалище Напредък предоставя своите услуги на ученици и съкварталци, които по традиция обичат и активно ползват библиотечната заемна и читалня. Читателите се обслужват от един щатен библиотекар към читалището.

Доброшкото читалище Напредък е център на културно-просветна дейност, която организира и до днес със съдействието на разградската земеделската кооперация Напредък. Основната насока на дейността е свързана със съхраняване за поколенията фолклорното богатство на местното население и участието на живеещите в този градски квартал-млади и стари-в предаване на народностните традиции и обичаи. От 1995 г. читалищното настоятелство се председателства от доктор Гечо Жеков.

Адрес
7200 град Разград
площад Напредък и ул. Добровска
Секретар: 084/2 15 29форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Читалища - Читалище Напредък - Разград, Разградска област, информация, история, култура, забележителности в Разград, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Разград, снимки от Разград, туризъм в Разградска област, настаняване в хотели в Разград, Разградска област; частни квартири в Разградска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.