Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Горите в България

Горите на България имат глобално и национално екологично, икономическо, социално и културно значение
Горите на България имат глобално и национално екологично, икономическо, социално и културно значение

Горите на България са част от европейското и световно горско богатство. Те имат глобално и национално екологично, икономическо, социално и културно значение.

Общата горска площ на България е 3.9 млн. хектара или 34 % от територията на страната. 3.4 млн. хектара от тях са покрити с гори. Дървесните запаси надвишават 520 млн. м3, при годишен прираст от около 12.3 млн. м3. Средната възраст на горите е 49 г. Почти 55 % от тях са млади, близо 30 % са на възраст от 40 до 80 години, а вековните насаждения са 9,2 %. През последните 50 години са залесени около 1,5 млн. хектара горски култури. Водещите цели на тези залесявания са увеличаване площта на горите, тяхната производителност и борбата с почвената ерозия.

Делът на широколистните гори е 68 % от залесената площ. Най-разпространените дървесни видове при тях са дъбът, букът, церът и габърът. 34 на сто залесената територия на страната са заети от иглолистни гори - бял и черен бор, смърч, ела, атласки кедър и мура.

Страната ни разполага със значими недървесни горски ресурси - билки, гъби, горски плодове и др. Отколешни са българските традиции и опит в областта на ловното стопанство, а много от ловните трофеи от благороден елен и дива свиня, добити в нашата страна, са оценени като световни рекорди.

България е на трето място в Европа по биологично разнообразие с много редки и ендемични видове. Това е обусловено от георгафското разположение на страната между три зони на границата на стария континент и Централна Азия. Земите и горите от горския фонд на България съхраняват над 80 % от защитените растения и над 60 % от застрашените от изчезване видове животни в страната. За опазване на това разнообразие, на територията на страната са обособени 3 национални парка, 10 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата.

Българските гори осигуряват около 85 % от водния отток в страната или около 3.6 млрд. м3  ресурс от чиста питейна вода. Те имат значителна роля за намаляване емисиите от парникови газове в атматмосферата, като свързват въглерода в натрупаната биомаса и фактически поглъщат СО2. Общият поглъщателен капацитет на горите се изчислява на около 142 млн тона въглерод или на около 516 млн тона СО2 - еквивалент.

Към 01.01.2003 г. държавният горски фонд заема 85.86 % от общата площ, а недържавния - 14.14 % . Държавният горски фонд се управлява от Национално управление по горите (НУГ) - 82.1 % и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) - 3.6 % (изключителна държавна собственост). Към настоящия момент, основните приходи за горския сектор се формират от продажбата на дървесина. Финансирането на сектора е изцяло зависимо от Държавния бюджет.Оля <bad_killor@mail.bg>

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Опазване на парка - Горите в България - Лешниковска, Планини, информация, история, култура, забележителности в Лешниковска, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Лешниковска, снимки от Лешниковска, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Лешниковска, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.