Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Великотърновска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Още едно мнение за вълците

През ловния сезон, като правило, се отстрелват предимно младите вълци, представляващи прираста
През ловния сезон, като правило, се отстрелват предимно младите вълци, представляващи прираста

Увеличаването числеността на вълка през последните години във Великотърновска област е безспорен факт. В това са убедени не само ловците и специалистите по ловно стопанство, но и населението, най-вече от селските райони.

Да се отстреля или да бъде наблюдаван вълк през всеки годишен сезон, вече не е изненада дори и за района на община Павликени и част от Община Полски Тръмбеш (с. Долна Липница, Обединение, Градина, Масларево, Павел, Вързулица). Това са равнинни райони с нисък процент на лесистост, като преобладават малки разпокъсани горички с изкуствен произход (акациеви и борови култури), както и естествени горички от благун, космат дъб и цер. За тези райони са характерни и неголеми, но трудно проходими площи, обрасли с румънска драка (джигра), и влажни места със специфичната растителност - папур и тръстика.

Именно такива типове местообитания станаха постоянни за вълка през последните 4-5 години. Тук хищникът намери добра защитна и хранителна база и не само че се адаптира, но и числеността му бележи ръст. При това следва да се подчертае, че така описаните биотопи са с далеч по-постоянно човешко присъствие в сравнение с типичните местообитания на вълка в планинската част на областта - общини Елена, Златарица, В. Търново. Особено с връщането на земите и горите човекът трайно присъства в жизнената среда на вълка, с което хищникът явно привиква и това се отразява негативно на неговия репродукционен цикъл. Или накратко казано, "вълкът се урбанизира" и проявявайки се като пластичен вид, се нагажда добре в новите си местообитания.

В тази връзка, макар и не като правило, могат да се посочат случаи, при които хора, движейки се в посочените райони, забелязват вълк или група вълци да ги следят от дистанция (примерно 200-300 м) на открито място по всяко време на денонощието и през всички годишни сезони (с. Масларево, с. Обединение, с. Долна Липница, с. Каранци, с. Батак, с. Карайсен, с. Недан). В някои случаи това става в непосредствена близост до населеното място.

Многобройни са случаите, при които вълк или група от вълци с упоритост преследват и нападат селските стада от овце или кози. В резултат - десетки животни, удушени и разкъсани, независимо от усилията на пастирите да прогонят хищника. Заслужава внимание фактът, че при неуспех хищникът напада отново, дори и по обяд, дори и в близост до населеното място (с. Обединение, с. Павел, с. Петко Каравелово). Особено впечатляващи са няколко случая през първото десетдневие на м. септември 2003 г. край с. Каранци. Тогава при нападение от два вълка на овче стадо, двамата пастири успяват да освободят захапаната овца с удари по хищника с пастирските тояги. На другия ден обаче вълците отвличат три овце, а след два дена нападат отново.

За нас, ловците и ловните специалисти, увеличаването числеността на този хищник и адаптирането му към нови местообитания не може да не буди тревога на фона на намаляване запасите както на дребния, така и на едрия дивеч като цяло. И докато чакалът унищожава най-вече малките на сърната и по-рядко на благородния елен, то вълкът като най-големия хищник от семейството на кучетата напада както малките на благородния елен, на дивата свиня и сърната, така и възрастни животни, най-вече през зимата и при наличие на дълбока снежна покривка, особено ако снегът е с ледена кора.

В началото на м. март 2003 г., при обиколка в ловностопанския район на дружината в с. Обединение, успяхме да намерим и установим със сигурност останките на 3 сърни, уловени и изядени от вълци, при пролетен запас 2003 г. за този район общо 10 сърни на 5 750 ха ловна площ при първи бонитет! Вярно, че причината за този нисък запас не са само вълците, но все пак фактът е показателен.

Многогодишните наблюдения показват, че този хищник, особено през есенно-зимния период, следва стадата на елените и дивите свине. Именно с това могат да се обяснят миграциите им от райони, в които се извършва почти целогодишно подхранване, а храната дори през най-тежките зимни дни е в достатъчно количество (ДЛР Елеза и ДЛР Кортена към ДДС Болярка - В. Търново).

Наблюдавали сме през есенно-зимния период диви свине майки, които или са без малки, или водят по 2-3 приплода. Определено считаме, че вълците са вземали своята лепта. Винаги около хранилките или местата на подхранване на едрия дивеч могат да се наблюдават следи на вълци.

Като дългогодишен председател на комисията, която отчита отстреляните хищници, в т. ч. и вълци, към ДДС Болярка, мога да кажа, че през ловния сезон, като правило, се отстрелват предимно младите вълци, които представляват прираста, като по този начин основният запас си остава и дори се увеличава, което е обяснение за ръста на числеността на този хищник. Отстрелът на възрастни животни е изключение.

А че той е труден, е безспорен факт. Това се потвърждава и от резултата от провежданите специализирани хайки. Считаме, че това е така, тъй като находчивостта на този хищник се подценява и което е по-важно - не се спазва нужната дисциплина. Така още преди да се загради даден район, вълците усещат ловците и се измъкват.

Борбата с този хищник трябва да продължи да се води целогодишно, без подценяване, за да се ограничи разпространението му, както и да се предотврати увеличаването на гъстотата му. В противен случай резултатът за дивеча може да стане катастрофален.

инж. Красимир Пенчев
ДДС Болярка - В. Търново
26.09.2003форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Лов - Още едно мнение за вълците - Дебелец, Великотърновска област, информация, история, култура, забележителности в Дебелец, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Дебелец, снимки от Дебелец, туризъм в Великотърновска област, настаняване в хотели в Дебелец, Великотърновска област; частни квартири в Великотърновска област.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.