Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Търговишка област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Географска характеристика

Община Търговище е разположена на територия от 872 кв.км. в източната част на Дунавската равнина. С население от 64 025 жители и 52 населени места, тя се нарежда на осмо място по брой населени места, петнадесето място по територия и на двадесет и трето място по брой на населението в трудоспособна възраст. Административен общински център е гр. Търговище. Близостта му с изходните пунктове на страната, Варна - 130 км. и Русе - 100 км., прави територията на общината стратегическо кръставище по тези направления. Удобна е и връзката за Южна България през Котел. Шосейната мрежа е 282,2 км. През Търговище преминава железопътната линия София - Варна. На 13 км. се намира базата на летище Търовище, което от 1990 г. не се използва.

Районът е беден на водни ресурси, но 98,5 % от населението на общината ползва вода от централни водоизточници, което представлява по-високо ниво от средното за страната. С финансовата подкрепа на ИСПА се изгражда пречиствателна станция за отпадни води. Изградени са и се ползват 37 язовира. Общината има добре изградена пътна, електрозпределителна, газопреносна и телекомуникационна мрежи. Изградено е покритието на трите мобилни оператора.

Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производсво на стъкло, производство на напитки, мебелопроизводство, строителство, шивачество, услуги, търговия.

Растениевъдството и животновъдството са основни направления в икономиката на общината. Над 57 % от селскостопанския фонд е обработваема земя. Отглеждат се предимно пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, зеленчуци, плодове.

Животновъдството е дребно, слабомеханизирано и изцяло в частния сектор. На територията на общината функционират земеделски и животински пазари, публични складове за зърно. Изграждено е и стоково тържище.

Полезните изкопаеми са основно находища от скални материали, чиито доказани запаси са около 50 млн. куб. м., а непроучените предполагаеми запаси се оценяват на още над 20 млн. куб.м. Има оценки за промишлени запаси от червена глина и мергели.

В близост до Търговище са локализирани няколко минерални извора, с лечебно-профилактични характеристики.

Общината постоянно кандидатства пред различни български и чуждестранни донорски програми, институции и неправителствени организации. Реализирани са проекти в сферата на екологията, инфраструктурата, енергийната ефективност, културата, образованието.

Общината Търговище е неизменна част от политическия, социално-икономическия и културния живот на страната.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България География - Географска характеристика - Търговище, Търговишка област, информация, история, култура, забележителности в Търговище, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Търговище, снимки от Търговище, туризъм в Търговишка област, настаняване в хотели в Търговище, Търговишка област; частни квартири в Търговишка област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.