Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Природен парк Странджа - горещaта точка в прилепното разнообразие

Територията на парк Странджа е гореща точка на прилепното разнообразие в България и Европа
Територията на парк Странджа е гореща точка на прилепното разнообразие в България и Европа

Прилепи - проучване и информиране на обществеността
Проект на природен парк Странджа

Водеща органиозация: Държавна агенция по горите - дирекция на природен парк Странджа
Партньори:
Noctalis – World of Bats Information Center  Faunistisch-ökologische Arbeitsgemeinschaft
Oberbergstr 27
Zool. Inst. Department of Ecology, University Kiel
23795 Bad Segeberg, Germany
Olshausenstr 40
Mr. Florian Gloza-Rausch
mail: gloza-rausch@noctalis.de   
24098 Kiel / Germany
Mr. Matthias Göttsche
mail: Matthias.goettsche@t-online.de

Основната цел на проекта е проучване на прилепното разнообразие, съществуващо в природен парк Странджа, чрез различни методи на терен и изграждане на 6 информационни точки за туристи, в селата на територията на природен парк Странджа.

Поради извънредното разнообразие на местообитанията, уникалните дъбови гори и пещери, територията на парк Странджа е известна като гореща точка на прилепното разнообразие в България и Европа.

В природен парк Странджа са описани 26 от 33 вида прилепи, живеещи в България. Специален акцент, в европейската защита на природата, са единадесет вида прилепи, обитаващи Странджа. Те са изброени в приложение II за флора и фауна от директивата за хабитатите (92/43/EWG).

С проекта за проучване на прилепите и информиране на обществеността, се поставя началото на системните изследвания, които имат за цел защита на прилепи в природен парк Странджа. Пещерите са използвани най-често от прилепите, като място за любовни игри и почивка през по-голямата част от годината. В началото на лятото и пролетта актиността на прилепите пред входа на пещерите е много висока и лесно се улавят големи количества от различните видове. Това става с мрежи тип „мъгла”, като целта е определяне на видовете, които обитават района. Наблюдението на дейността на прилепите, в предната част на пещерите, в комбинация с извършеното преброяване през зимата, може да даде отлична информация за значението на различните пещери в Странджа, като обитания на прилепите.

Тези данни, заедно с видовите определяния, извършвани с мержата „мъгла”, са основата за устойчив мониторинг и реализирането на програма за защита на прилепите в природен парк Странджа.

Всички данни от проекта ще бъде предоставени на българската Група за изследване и защита на прилепите (BRPG), с научен консултант Боян Петров от националния музей за естествена история в София и EUROBATS.

Този проект работи с разрешение от българското министерство на околната среда и водите.

Предварителна информация

Експедициите, проведени през годините 1975, 1976 и 1985 г., показаха, че има около 67 пещери на територията на ПП Странджа. Появата на прилепи в пещерите е отчетена на ниско равнище.

През пролетта на 2006 г. дирекцията на природен парк Странджа проведе малка експедиция, която прегледа състоянието на пещерите и фауната в тях. Около 70 вписвания на прилепи в пещерите бяха направени, но поради липса на оборудване и GPS точки не можаха да се документират точно и бе възможен само груб преглед, без да има подробна информация как изглеждат вътре пещерите.

През 2008 г. сътрудничеството между Стоян Йорданов и Noctalis - информационен център Светът на прилепите, започна с програма основана от Алфред Toepfer академия, Шневердинген. Стоян Йорданов бе стажант в Noctalis център и изработи първия план за предварително проучване на прилеп фауната на някои пещери в природен парк Странджа. Noctalis финансира две съвместни изследвания в Странджа, в сътрудничество с Университетската болница в Бон.

По време на тези експедиции 8 от 70 пещери са изследвани през пролетта и есента - прилепния сезон. През 12 нощи от 2008 г. българо-немският екип улови няколко стотици прилепи, взе проби и се определиха 20 вида, уловени от „мъгла” мрежите и „бухалка” детектора. В една пещера (Калето) всички пет европейски вида - Rhinolophids, Myotis bechsteinii и Myotis alcatoe CF) могат да бъдат наблюдавани.

През 2009 г. EUROBATS финансира продължаването на втория сезон изследвания и изграждането на шест информационни точки за прилепи в природен парк Странджа.

Стефан Златаров и Стоян Йорданов заедно с немските експерти по прилепите се надяват да намерят нови донори, за да продължи изследването на прилепите в природен парк Странджа и да продължи сътрудничеството между България и Германия в защита на природата.

Важно за защита на прилепите в природен парк Странджа ще бъде развитието на устойчива програма за мониторинг, защитата на важни гори и пещери и особено местообитанията на редки и застрашени видове прилепи, както информиране на обществеността (туристи и жители) за значението на природен парк Странджа за Европа.

8162 Малко Търново
ул. Янко Маслинков
Стефан Златаров - директор
Стоян Йорданов - експерт фауна
поща: park@strandja.bgМария Димиева

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Бозайници - Природен парк Странджа - горещaта точка в прилепното разнообразие - Странджа, Планини, информация, история, култура, забележителности в Странджа, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Странджа, снимки от Странджа, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Странджа, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.