Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Обявяване на защитена местност Гюргена


ЗАПОВЕД N РД-649

от 23 ноември 2000 г.

Относно: Обявяване на защитена местност Гюргена, землище на с. Габерово, община Маджарово, област Хасково

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 100 от 8 декември 2000 г., в сила от 8 декември 2000 г.

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии, с цел опазване на местообитанията и популациите на редки и застрашени видове растения, защитени видове земноводни, влечуги, птици и бозайници, в т. ч. включения в Червената книга на България трицветен нощник, както и съхраняване на забележителен ландшафт:

1. Обявявам защитена местност Гюргена, землище на с. Габерово, община Маджарово, област Хасково.

2. Защитената местност включва отдели: 509-а, в, 1; 510-а (част), б, в (част), д, 3, 4, 5, 6; 512-5 (част), 6; 513-г (част), с обща площ 72,4 ха по лесоустройствен проект от 1996 г. на Държавно лесничейство "Харманли".

3. В границите на защитената местност забранявам:
 3.1. всякакъв вид ново строителство;
 3.2. разкриване на кариери;
 3.3. извеждане на голи сечи.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Защитени местности - Обявяване на защитена местност Гюргена - Родопи, Планини, информация, история, култура, забележителности в Родопи, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Родопи, снимки от Родопи, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Родопи, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.