Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Обявяване на защитена местност Орешари

Полунощен прилеп
Полунощен прилеп

ЗАПОВЕД № РД-274

от 23.08.1999 г.

ОТНОСНО:
обявяване на защитена местност Орешари

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 78 от 3.09.1999 г., в сила от 3.09.1999 г.

На основание чл. 33, 39 и 43 от Закона за защитените територии с цел опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч. тис, венерин косъм, родопска горска майка, румелийски трахелиум, черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и др., и съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт, включващ скални венци, арки, пещери и тракийски скални ниши:

1. Обявявам защитена местност Орешари в землището на с. Орешари, община Крумовград, област Кърджали, с обща площ 55 ха.

2. Защитената местност обхваща:

2.1. горски фонд, отдели: 175 - 1 (част 9 ха); 176 - а, в (част 2,2 ха), 6, 7, и горски пасища - XXXII (част 3,1 ха), XXXIII (част 1,7 ха), по лесоустройствен проект на Държавно лесничейство - Крумовград, от 1984 г. с обща площ 45,5 ха;

2.2. поземлен фонд в местност Каракуз, част от кадастрален № 12001 с площ 9,5 ха.

3. В границите на защитената местност забранявам:

3.1. строителство на пътища и масивни сгради;

3.2. разкриване на кариери;

3.3. извеждане на голи сечи в горските насаждения;

3.4. алпинизъм и делтапланеризъм;

3.5. бивакуване и палене на огън извън определените за това места.

4. В срок 6 месеца от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" Държавно лесничейство - Крумовград, да означи границите на защитената местност на терена с трайни и ясно видими знаци.

Защитената местност да се впише в Държавния регистър за защитените територии.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Защитени местности - Обявяване на защитена местност Орешари - Родопи, Планини, информация, история, култура, забележителности в Родопи, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Родопи, снимки от Родопи, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Родопи, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.