Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Варненска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Златни пясъци

п.к. 9007 тел.код 052

Образователни програми

Практикум с "Приятели на парка"
Практикум с "Приятели на парка"

В областта на образованието Дирекцията на природния парк работи по две програми - Приятели на парк “Златни пясъци” и Еко-училище.

Програма "Приятели на парк "Златни пясъци" е насочена към деца живеещи в градска среда, откъснати от прекия контакт с природата. Целите са децата да станат съпричастни към проблемите на околната среда и да разберат защо е необходимо природното богатство да се опазва; да осъзнаят значението на гората като елемент на живата природа – чист въздух, тишина, цветна хармония, разнообразен растителен и животински свят и да обогатят знанията си по екология, формирайки у себе си екокултура. Организацията на екологичното обучение включва уроци в клас и практикуми в парка. Уроците в клас се провеждат под формата на игри, тестове, дискусии, а практикумите - под формата на походи, наблюдения и състезания. За осъществяване на по-добро усвояване на знанията се предлага екологична брошура.

Еко–училище е една от програмите на световната Фондация за екологично образование и цели повишаване информираността на учениците по темите “Опазване на околната среда” и “Устойчиво развитие” посредством работа в клас. Еко-училищата извеждат учебния процес извън класната стая и спомагат за изграждане на отговорно отношение както вкъщи, така и в общината. Програма Еко-училище обхваща седем елемента, които всяко училище може да възприеме като примерна методика на работа. Преоритетни теми през първите години след стартиране на програмата са: “Вода”, “Отпадъци” и “Енергия”. Като сертификат за качество на екологичното образование и подобрена околна среда на училището се връчва “Зелен флаг” – официална награда от Фондацията за екологично образование за Еко-училище.

В резултат на добро взаимодействие на парковата администрация с общинските администрации, местни и национални НПО, местно население са разработени редица проекти, които имат преки и непреки ползи за парка и защитените територии към дирекцията на парка. Пример за това взаимодействие са проектите, по които Дирекцията е била активен партньор – Приятели на парк “Златни пясъци”, Фотоизложба “Защитени територии по Северното Черноморие”, “Природата около нас” и “Ние сред природата”.

Природата около нас” бе малък проект, включващ практически дейности, насочени към подобряване екологичното образование в основно училище с ученици от ромски произход в с. Слънчево и Помощно училище за деца със забавено развитие в с.Кранево. Основните цели заложени в проекта бяха създаване чувтсво за отговорност към опазване на природата и чистотата в училището и населеното място, опознаване на защитени местности и изграждане на активно положително гражданско съзнание у децата. Целите се постигнаха чрез разнообразни дейности в клас и в защитени територии около град Варна. Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на Клуб Отворено общество.

Проектът “Ние сред природата” е в процес на реализация и включва изграждане на кът за отмора и “класна стая” на открито, които ще дадат възможност за наблюдение на живата природа през четирите годишни сезона; формиране на умения и екологична култура в учениците, посредством прякото им включване и активно участие в изграждането на къта за отмора и признание труда и приноса на учениците от страна на местните общности/общини и институции, което ще спомогне те да се чувстват пълноценни, необходими и полезни участници в живота на общините, но най-вече ще спомогне за преодоляване на чувството им за непълноценност. Участници в проекта са учениците от Помощно училище за деца със забавено развитие в с. Кранево и ученици от Техникум по горско стопанство и дървообработване – Варна. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Клуб Отворено общество.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни паркове - Образователни програми - Златни пясъци, Варненска област, информация, история, култура, забележителности в Златни пясъци, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Златни пясъци, снимки от Златни пясъци, туризъм в Варненска област, настаняване в хотели в Златни пясъци, Варненска област; частни квартири в Варненска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.