Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Варненска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Златни пясъци

п.к. 9007 тел.код 052

Растителни видове

Увивната растителност е широко разпространена в парка
Увивната растителност е широко разпространена в парка

Облика на парка се определя от дървесните и храстовите екосистеми, които заемат 90% от площта на парка. С най-голямо участие са смесените широколистни гори, в които преобладават келяв габър и дъбовете цер и благун. За сравнително малката си площ Природния парк е уникално съчетание на типични за региона дъбови гори с влажни, обрасли с лиани гори в доловете към морето и храсталаци от субсредиземноморски видове по сухите склонове. Първичната, или т.нар. коренна растителност на парка, днес е представена от горски екосистеми с преобладаване на дъбове и екосистеми с лонгозен характер.

Коренните екосистеми с преобладание на различни видове дъб – цер, благун, космат дъб, и съпътстващите ги – сребролистна липа, мъждрян, габър, брекиня, полски клен и др., заемат по-издигнатите релефни форми в централната част на парка. Тези гори включват в себе си почти всички дървесни видове характерни за долния лесорастителен пояс (до 1000 м н.в.), като някои от тях (липи, габъри) са на възраст над 100 години. Сред богатото разнообразие на тревистите видове доминанти са ежовата главица, перестия късокрак и горската ливадина. Екосистемите с лонгозен характер заемат съвсем малка площ в югоизточната част на парка. Те заемат места с висока почвена и въздушна влажност. Това са широколистни дървесни видове, полски ясен, цер, обикновен габър, бяла топола, елша, махалебка, обрасли с увивна растителност: повет, скрипка, дива лоза, бръшлян, хмел и гърбач. Тези гори силно впечатляват с приликата си с тропическите гори. От тревистите видове се срещат хвощ, момкова сълза, салеп, петнист змиярник.

Храсталачните екосистеми заемат стръмните терени в парка, с плитки почви и варовита скална основа. Преобладаващи са храстите люляк, дървовидна зайчина, жасмин, драка. В тревния състав преобладават сухоустойчиви видове. Тук се срещат редки видове – тънкожилест пелин, плосколистно подрумиче, и защитените видове обикновена ефедра, български клейстогенес.

При дълговечното съжителство с човека гората се е променяла. Коренната растителност е изместена от храсталачни гори на келяв габър върху сравнително обширна площ в парка, на по-сухи и каменисти места, върху бедни почви. Освен габъра, в тези гори се срещат мъждрян, едролистна липа и много други. Често се срещат и вековни дървета – представители на коренната растителност. От тревистите видове интерес представляват снежното кокиче и кавказката иглика, които са защитени видове.

Резултат от човешката намеса са изкуствено създадените, или т. нар. културни екосистеми. В парка най-често се срещат иглолистните култури от черен бор, кипарис и кедър, а от широколистните – от акация, мъждрян и бяла топола.

Флората на ПП "Златни пясъци" включва около 500 вида висши растения. Сред тях най-голямо значение имат редките, застрашените и защитените видове, които за територията на парка са общо 21 вида.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни паркове - Растителни видове - Златни пясъци, Варненска област, информация, история, култура, забележителности в Златни пясъци, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Златни пясъци, снимки от Златни пясъци, туризъм в Варненска област, настаняване в хотели в Златни пясъци, Варненска област; частни квартири в Варненска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.