Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Горите в опасност!

В Н И М А Н И Е ! ! !

  • 15% от българските гори са унищожени през последните 10 години!
  • 50% от малките равнинни гори и единични дървета бяха безогледно изсечени през последните 6 години!
  • 80% от крайречните гори и върбалаци бяха унищожени само за последните 3 години!

Тези тревожни цифри са резултат от наблюдения и проучвания на експерти от Зелени Балкани.

Как допуснахме това?

За 11 години в горския сектор се проведоха няколко реформи, всяка от които все по-неудачни. Фокусът на реформите беше поставен единствено върху въвеждане на пазарни механизми и реституция на собствеността на горите. За съжаление никакво внимание не бе отделено на защитата и на хората, които се грижат за нея.

Равнинни гори и крайречни гори
За кратко време във всички равнинни територии на страната бяха унищожени малки горички и единични дървета, създавани с доброволен труд. Тези горички не намериха нормативна защита нито в новия закон за горите, нито в Закона за земята. Този "ничий ресурс" много бързо беше усвоен от групировки и безскрупулни търговци.
През 1998 г. заместник министър-председателя на Република България и председател на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия и аварии и катастрофи при МС, г-н Бакарджиев, издаде указания за намаляване опасността от наводнения. Това беше един дългоочакван документ новосъздаващата се дървена мафия за усвояването на нови ресурси - "ничия собственост". За кратко време областните управи разпоредиха унищожаването на горски съобщества с европейско природозащитно значение.

Охрана на горите
Характерно за всички правителства през последните години е подценяването на опазването на горите, контрола и тяхното възстановяване. За съжаление на лобитата на дърводобивниците и собствениците на гори бяха много по-силни от лесовъдското лоби. Държавата абдикира от гората. Заплатите на горските стражари са едни от най-ниските н страната. Всичко това допринесе за процъфтяването на мафиотски структури и за масови кражби. Допуснато бе съществуването на хиляди незаконни дървопреработващи цехове.

Ползване на горите
Така наречената инструкция 33 е новият бич върху българската гора. Тя вкара търговците на дървесина в гората и създаде условия за корупция и планирани кражби.

Какво е необходимо да се направи?

Законодателни и нормативни промени

Промяна на закона на горите. Защита от Закона на крайречните, равнинните и полупланински стари широколистни гори и природозащитно, водоохранно и противоерозионно значение. Предоставяне Предоставяне на тези гори на статут - гори със специално предназначение.

Отмяна на инструкция 33 и извеждане на търговците от горите. Отделяне на добива от търговията с дървения материал - за целта лесничействата трябва да провеждат два търга: търг за услуга по дърводобив и търг за продажба на добитата дървесина.

Нормативен контрол над лесостроителите и оценителите. Създаване на институционални и технологични възможности за извършване на ревизии на проекти и планове.

Институционални и структурни промени

Издигане на статуса на горските стражари и лесовъди, осигуряващи контрол върху горския фонд чрез повишаване на базовите възнаграждения. Нормално е заплатата на един горски стражар да не е по-малко от 90% от заплатата на един полицай. На този етап тя е 170 лв. и това е една от основните причини за има незаети 2300 работни места за горски стражари.

Гражданска подкрепа

В първите дни още новото Правителство демонстрира желание за промяна на отношението към българската гора. За съжаление опазването на горите е тежка задача, която не е по силите на нито едно правителство без широка обществена подкрепа. Необходимо е обикновените граждани съвместно с неправителствените организации да изградят доброволна система за охрана на горите.

Очакваме вашата подкрепа или сигнали за нарушения на телефон: 032 / 626 915

ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №160Ели Качаунова

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Опазване на парка - Горите в опасност! - Балкан, Планини, информация, история, култура, забележителности в Балкан, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Балкан, снимки от Балкан, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Балкан, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.