Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Паркът - възможност за животновъдство


Открай време животновъдството е основен поминък за коравите балканджии. През летните месеци тучните пасища се огласят от чановете на множество овце и крави, а за зимата от там са прибирали дъхаво сено. И днес във високата планина може да се видят останките на мандри, където млякото се е преработвало в сирене и най-вече в прочутия балкански кашкавал - за семействата на стопаните и за хората от близки и далечни райони. И до сега овчето сирене е част от визитната картичка на България пред целия свят. А има ли посетител на планината, който да не занемее от възхищение при гледката на волните коне - гордост за стопаните си?

Както винаги и тази пролет овчарите ще изведат добитъка на паша. Необходимо е да знаят какви правила е необходимо да спазват в защитената територия Национален парк "Централен Балкан", за да я запазим за нашите деца във вида, в който я е създала природата.

Законът за защитените територии постановява:

 1. Пашата в горите е забранена
 2. Пашата на кози е забранена в целия парк

За пашата в парка е утвърден режим за ползване. Високопланинските пасища са разделени на участъци, определени са местата за паша, както и оптималния брой и вид на пашуващите животни.

Преди да изведете стадата си е необходимо да получите разрешително за паша и да заплатите такса според утвърдена тарифа.

Това става в офисите на парковите участъци, към които са съответните пасищни територии. Там се издава и разрешително за сенокос.

В разрешителното се посочва броя и вида на животните, участъците и местностите за пашуване, както и количеството на сеното.

В разрешителното се уточняват прокарите, местата за водопой, палене на огън и бивакуване.

Разрешителното важи за срока, за който е издадено.

Разрешителното се издава поименно и не се преотстъпва на друг пастир.

Пастирът е задължен винаги да носи разрешителното и да го представя при поискване от служителите на дирекцията на парка.

Пастирът не бива да пасе стадото в местност, различна от упоменатата в разрешителното.

Не се разрешава пашата и лагеруването на домашно животни на разстояние по-малко от сто метра от маркираните туристически пътеки.

За да предотвратите нападение на вълци, или мечки над стадата, трябва да се спазват някои правила:

 1. Не се оставят никакви хранителни отпадъци: те замърсяват природата и привличат дивите животни
 2. Нощем не се пашува и животните не се оставят на открито
 3. Животните не се оставят без надзор
 4. Стадата трябва да се съпровождат от кучета пазачи
 5. Помислете и за вашето куче пазач - подходящ нашийник може да го предпази при срещите му с хищници, а една "спъвачка" ще гарантира безопасността на преминаващите туристи.

ТУРИСТИ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

 • Не палете хвойната! Това деяние се наказва строго от закона!
 • При откриване на пожар възможно най-бързо съобщете на администрацията на парка или на органите на противопожарната охрана!

В парка не се разрешава:

 1. Унищожаване и повреждане на растения и скални образования
 2. Лов и умишлено безпокойство на диви животни
 3. Замърсяване на води и терени с битови и други отпадъци
 4. Използване на изкуствени торове и химически препарати
 5. Носене на ловно оръжие
 6. Използване на сенокосачки

Повече информация по тези въпроси за природните богатства на парка и правилата за поведение в него можете да получите от парковите служители.Никола Пацин

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Опазване на парка - Паркът - възможност за животновъдство - Балкан, Планини, информация, история, култура, забележителности в Балкан, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Балкан, снимки от Балкан, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Балкан, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.