Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Румъния 

Населено място: 

Република Румъния

Страната има площ 237.5 хил. км. Граничи (в км) с Унгария - 445, Украйна - 395, Молдавия - 461, България - 609 и Югославия - 544. Има брегова линия с Черно море - 234 км. В северните и централните части са разположени Източните и Южните Карпати с най-висок връх Молдовяну - 2 543 м. В западните райони са средно високите Западнорумънски планини - Бихор, Мунтеле Маре и Трашкъу, а между тях и Карпатите е Трансилванското плато. На юг и изток е Долнодунавската равнина и Добруджанското плато.

Член на ЕС съюз от 1 януари 2007 г.

Климат - умерен, континентален. Средните температури за януари са от 0 до -5 градуса Сº в равнините и до -10 градуса Сº в планините, за юли са съответно 20-28 градуса Сº и 8-16 градуса Сº. Валежи - от 600-700 мм до 800-1500 мм в планините. Основна река - Дунав с притоците Жиу, Олт, Сирет, Прут, Муреш. Растителност - широколистни и иглолистни гори - 27 % от територията.

Население - 22 610 хил. жители. Гъстота - 95.2 жит на кв. км. Естествен прираст 7. Средна продължителност на живота - мъже - 67 г., жени . 74 г.

Етнически състав - румънци - 89.4 %, унгарци - 7.1 %, цигани - 1.8 %, немци - 0.6 %, украинци - 0.3 %, евреи - 0.1 %, татари - 0.1 %, други - 0.6 %.

Официален език - румънски. Друг използван език - унгарски.

Конфесионален състав - християни - 97.7 % (от тях православни - 75.3 %, католици - 9.1 %, протестанти - 8.2 %, униати - 7.2 %, други - 0.2 %), мюсюлмани (сунити) - 0.3 %, юдаисти - 0.2 %, други - 1.8 %. Извън страната живеят около 800 хил. румънци, главно в Молдавия, Украйна, Югославия, Унгария, САЩ, Канада. Градско население - 58 %. Българи живеят в Банат, Влахия и Северна Добруджа.

Столица - Букурещ (2 070 хил. ж.). По-големи градове - Констанца (380 хил. ж.), Яш (350 хил. ж.), Тимишоара (350 хил. ж.), Клуж-Напока (340 хил. ж.), Галац (330 хил. ж.), Брашов (320 хил. ж.), Крайова (310 хил. ж.), Плоещ (260 хил. ж.).

Административно деление - 40 жудеца (окръга) и Букурещ.

По-важни исторически събития и дати - I в. пр. Хр. - на територията живеят племената скити, келти, траки (даки) и др.; 106 г. - римска провинция Дакия; VII в. - заселване на славянски племена; VII в. - в състава на Българската държава; ХVI в. - образуване на самостоятелни княжества - Влахия и Молдавия; ХVI в. - княжествата попадат под властта на Османската империя; 151 г. - в северните части е образувано княжеството Трансилвания; 1829 г. - автономия на румънските княжества в състава на Османската империя; 1862 г. - обединяване на княжествата - създаване на Румънска държава; 9 май 1877 г. - в резултат на Руско-турската война е провъзгласена независимостта на страната, получава Северна Добруджа; 1881 г - Румъния става кралство; 1913 г. - Междусъюзническа война - Румъния заграбва Южна Добруджа; 1916 г. - участва в Първата световна война - страната е окупирана от германо-австрийски войски; 1919 г. - Румъния получава Бесарабия, Източен Банат, Трансилвания и Северна Буковина; 1940 г. - Румъния отстъпва Бесарабия и Северна Буковина на СССР, Северна Трансилвания и Унгария и връща Южна Добруджа на България; 1941-1944 г. - участие във Втората световна война на страната на Германия; 1944 г. - обявява война на Германия; 1947 г. - крал Михай е изгонен. Провъзгласена Румънска Народна република - комунистическо управление; 1989 г. - сваляне на комунистическия режим на Н. Чаушеску и демократизация на страната.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 4 години. Законодателна власт - република, начело с президент, избиран за 4 години. Законодателна власт - парламент, състоящ се от депутатско събрание и сенат, избирани за 4 години. Висш изпълнителен орган - правителство.

Парична единица - лея (L) = 100 бани

Стопанство - промишлено-аграрна страна в преход към пазарна икономика. В промишлеността са заети 38 % от трудоспособното население. Продукцията й все още е неконкурентна, енергоемка. Развива се - металургична и химическа промишленост, нефтодобив и нефтопреработване, добив на въглища, желязна руда, мед, олово, цинк и др. Селско стопанство - водещ отрасъл е растениевъдството. Отглежда се царевица, пшеница, ечемик, захарно цвекло, слънчоглед, картофи, плодове, зеленчуци, лозя. Животновъдство - овце, едър рогат добитък и др. В селското стопанство са заети 27 % от трудоспособното население.

Транспорт - шосета - 74 хил. км, от които с твърдо покритие - 15 хил. км; ж.п. линии - 11 хил. км. Речен транспорт - 1 075 км по река Дунав и канала Дунав-Черно море. Главни речни пристанища - Галац, Браила, Гюргево, Турну Северин, на Черно море - Констанца.

Туризъм - сравнително добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от около 6.2 млн. чуждестранни туристи.

От София до Букурещ - 294 км


Национален флаг на Република Румъния

форум на пътешественика
34 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.