Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Естония 

Населено място: 

Естония

Официално наименование - Естонска република

Страната има площ 45.1 кв. км. Граничи (в км) с Латвия - 339, и Русия - 294. Има брегова линия с Балтийско море - 632 км. Към Естония принадлежат над 1 500 острова с обща площ 1 520 кв. км, от които три големи - Сааремаа, Хийумаа и Муху. Голяма част от територията е заета от моренна равнина, с хълмисти възвишения - Сакала, Отепя, Хаания (с най-висока точка 318 м).

Климат - преходен от морски към континентален. Средните температури за февруари са -6 градуса Сº, а за юли 17 градуса Сº. Валежи - до 700 мм. Главни реки - Нарва, Пярну, Емайъги. Около 5 % от територията е заета от езера - Чудско, Витсярв и др. и около 20 % са блата. Растителност - смесени гори покриват 38 % от територията на страната.

Население - 1 490 хил. жит. Гъстота - 33.4 хит. на кв. км. Естествен прираст - 5.0. Средна продължителност на живота - мъже - 64 г.; жени - 75 г.

Етнически състав - естонци - 64.3 %, руснаци - 28.6 %, украинци - 2.6 %, белоруси - 1.5 %, финландци - 1.2 %, евреи - 0.3 %, латиши - 0.2 %, полуци - 0.2 %, поляци - 0.2 %, татари - 0.2 %, други - 0.9 %.

Официален език - естонски, използва се и руски.

Конфесионален състав - християни - 98.1 % (от тях протестанти - 58.6 %, православни - 38.9 %, католици - 0.8 %, униати - 1.7 %), мюсюлмани - 0.2 %, юдаисти - 0.3 %, други - 1.4 %. Извън страната живеят около 200 хил. естонци, главно в Русия, САЩ, Швеция, Финландия и др. Градско население - 74 %.

Столица - Талин (440 хил. ж.). По-големи градове - Тарту (120 хил. ж.), Нарва (80 хил. ж.), Кохтла Ярве (80 хил. ж.), Пярну (70 хил. ж.).

Административно деление - 15 района (мааконди) и 6 града на централно подчинение.

По-важни исторически събития и дати - 500 г. пр. Хр. - територията се обитава от племената ести и ливи; Х в. - възникват градовете Талин и Тарту; 1030 г. - югоизточната част е в състава на Киевска Рус; 1224 г. - кръстоносците завземат цялата територия на страната. Създава се Тартуското епископство; 1238 г. - Северна Естония преминава към Дания; 1346 г. - датският крал продава тези земи на Ливонския орден; 1562 г. - Русия завзема източната част на Естония; 1583 г. - Северна Естония преминава към Швеция, а Южна - към Жеч Постолита; 1625 г. - Швеция завладява цялата територия на Естония; 1710 г. - завладяна е от Русия; 19 май 1919 г. - провъзгласена е независимостта на страната; 1920 г. - мирен договор с РСФСР; 1940 г. - страната е окупирана от Червената армия и е включена в СССР; 1941-1944 г. - окупирана от Германия; 1944 г. - отново в състава на СССР; 20 август 1991 г. - провъзгласена е независимостта на Република Естония.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран от парламента за 5 години. Законодателен орган - Рийгиког (еднопалатен парламент) от 101 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителен орган - правителство, начело с премиер.

Парична единица - естонска крона (EEK) = 100 цента

Стопанство - индустриално-аграрна страна в преход към пазарна икономика. Основни промишлени отрасли - добив на торф и горивни шисти, фосфати, машиностроене, химическа промишленост, дървообработване, хранително-вкусова, текстилна, шевна, рибно-консервна и др. промишлености. Селско стопанство - обработва се 20 % от територията на страната. Отглеждат се - ръж, пшеница, ечемик, картофи, лен, зеленчуци. Водещи отрасли в животновъдството - млечно-месно скотовъдство и беконно свиневъдство. Развит е риболовът.

Транспорт - шосета - 15 хил. км, ж.п. линии - 1 хил. км. Главно морско пристанище и международно летище - Талин.

Туризъм - годишно страната се посещава от около 150 хил. туристи.

От София до Талин - 1 855 км


Национален флаг на Естонска република

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.