Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Исландия 

Населено място: 

Република Исландия

Страната има площ 103 хил. кв. км и е разположена на остров Исландия в северната част на Атлантическия океан. Бреговата й линия е 6070 км. Преобладават вулканските плата със ср. вис. 400-800 м, над които се издигат многобройни действащи и затихнали вулкани - Хекла, Лаки, Аскя и др. Характерни са  горещите минерални извори и гейзери (около 700). Най-висока точка е вулканът Хванадалсхнукюр (2 119 м).

Климат - субарктичен, морски. Средни температури - януари - от 0 до -10 градуса Сº, юли от 0 до 11 градуса Сº. Валежи - 500-2000 мм. Ледниците заемат 11.5 % от площта на страната. Най-голям е Ватнайокул. Растителност - тундрова, торфени блата, ливадна.

Население - 280 хил. жит. Гъстота - 2.7 жит. на кв. км. Естествен прираст - 6. Средна продължителност на живота - мъже - 77 г.; жени - 81 г.

Етнически състав - исландци - 99.1 %, други - 0.9 %.

Официален език - исландски.

Конфесионален състав - християни - 99.6 % (от тях протестанти - 98.9 %, католици - 1.1 %), други - 0.4 %. Извън страната живеят над 30 хил. исландци, главно в САЩ, Канада, Норвегия и Дания. Градско население - 92 %.

Столица - Рейкявик (107 хил. ж.),. Други градове - Акурейри (20 хил. ж.).

Административно деление - 23 сисла (райони), обединени в 8 географски окръга.

По-важни исторически събития и дати - до 874 г. - островът е необитаем, когато идват първите преселници от Норвегия; 930 г. - създаден исландски парламент - алтинг; 1000 г. - експедицията на Ерик Руди достига бреговете на Северна Америка. Приемане на християнството; 1397 г. - Калмарска уния - в състава на датско-шведско-норвежко кралство; 1871 г. - Дания предоставя на Исландия вътрешна автономия; 1918 г. - датско-исландски договор - общ крал, контрол на Дания; 1941 г. - договор за съвместна отбрана със САЩ; 17 юни 1944 г. - провъзгласена е независимостта.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 4 години. Законодателната власт принадлежи на президента и алтинга (еднопалатен парламент от 63 депутати, избирани за 4 години). Изпълнителна власт - президент и назначавано от него правителство и премиер-министър.

Парична единица - исландска крона (IKr) = 100 ейре

Стопанство - основата му е риболов и рибопреработване. В тези отрасли са заети 12 % от трудоспособното население. Риболовният флот е с над 1 000 кораба с общ тонаж около 130 хил. бр. рег. т. Годишен улов - около 1.5 млн. т. Произвежда се алуминий (около 90 хил. т. годишно), феросилиций (70 хил. т), диатомит (30 хил. т), цимент (130 хил. т). Има предприятия за ремонт и строителство на риболовни кораби (до 300 бр. рег. т). Исландия разполага с големи водни и геоенергоресурси. Селско стопанство - 24 % от площта са годни за селскостопанска дейност, обработва се само 1 %. Основен отрасъл - овцевъдство, млечно животновъдство и оранжерийно производство.

Транспорт - ж.п. линии - няма, шосетата са 1 150 км. Международно пристанище и летище - Рейкявик.

Туризъм - добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от около 150 хил. туристи.

От София до Рейкявик - 3 696 км


Национален флаг на Република Исландия Карта на Исландия Безкрайните лавови полета, покрити с тъмнозелен мъх прехвърлят посетителя на... друга планета

форум на пътешественика
1 мнение


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.