Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Армения 

Република Армения

Страната има площ 29.8 хил. кв. км и заема южната част на Задкавказието. Граничи (в км) с Грузия - 213, Азърбайджан - 592 (от които 246 км с Нахичеван), Турция - 312, и Иран - 43. Релефът е предимно планински - североизточната част на Арменското плато, с най-висока точка връх Арагац - 4 090 м, обкръжено от хребетите на Малък Кавказ. На югозапад е разположена Араратската равнина.

Климат - континентален, сух, със средни януарски температури от -5 до -6 градуса Сº, юли - от 20 до 25 градуса Сº. Валежи - 400-500 мм. Главни реки - Аракс с притока си Разден. Езера - над 100, най-голямо е Севан, с площ от 1 200 кв. км и 232 км брегова линия, разположено на 1 900 м надморска височина. Растителност - широколистни и иглолистни гори заемат 15 % от територията на страната.

Население - 3 810 хил. жит. Гъстота - 127.9 жит. на кв. км. Естествен прираст - 16. Средна продължителност на живота - мъже - 70 г.; жени - 76 г.

Етнически състав - арменци - 93.3 %, кюрди - 1.7 %, руснаци - 0.7 %, украинци - 0.4 %, асирийци - 0.4 % (след 1990 г. се изселват 200 хил. азърбайджанци), други - 3.5 %.

Официален език - арменски, използва се и руски.

Конфесионален състав - християни - 96.9 % (от тях арменогригорианци (монофизити) - 97.2 %, православни - 1.2 %, униати - 0.4 %, несториани - 0.4 %, други - 0.8 %), йезиди - 1.4 %, други - 1.7 %. Извън страната живеят над 1.6 млн. арменци, главно в САЩ, Франция, Иран, Ливан, Сирия, Турция, Австралия, България и др. Градско население - 70 %.

Столица - Ереван (1 230 хил. ж.). По-големи градове - Гюмри (350 хил. ж.), Ваназор (280 хил. ж.), Раздан (120 хил. ж.), Ечмиадзин, Кафан.

Административно деление - 11 области (мазри).

По-важни исторически събития и дати - IX в. пр. Хр. - първо държавно образувание - Урарту; 782 г. пр. Хр. - основан град Еребуни (Ереван); VI в. пр. Хр. - в състава на Персия; 331 г. пр. Хр. - в състава на империята на Александър Македонски; 189 г. пр. Хр. - образувано независимо царство - Велика Армения; 95-96 г. пр. Хр. - обединение на арменските земи при цар Тигран II; 301 г. - приемане на християнството (първа в света християнска държава); 698-700 г. - арабите завоюват страната. 850 г. - успешно въстание против арабите; 1065 г. - страната е завзета от селджуците. Масово преселване в Киликия, където се образува арменска държава; 1187-1219 г. - при цар Левон II арменците завладяват крайбрежието на Средиземно море и Западна Сирия; 1236-1243 г. - нашествие на монголите; 1375 г. - египетските мамелюци унищожават арменската държава в Киликия; 1639 г. - арменските земи са разделени между Османската империя и Иран; 1828 г. - ирано-руска война - Източна Армения става част от Русия; 1915-1916 г. - Османската империя провежда геноцид спрямо арменското население - около 1.5 млн. арменци са избити; 1918 г. - образувана независима арменска република; 1920 г. - Червената армия влиза в Ереван. Провъзгласена е съветска Армения; 1922 г. - влиза в състава на Задкавказката федерация, част от СССР; 1936 г. - образувана Арменска ССР; 1988-1994 г. - въоръжен конфликт с Азърбайджан за Нагорни Карабах; 23 септември 1991 г. - провъзгласена независимостта на Армения.

Държавно устройство - демократична република, начело с президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган - Националното събрание, избирано за 5 години. Изпълнителен орган - правителство.

Парична единица - драм = 100 лума

Стопанство - страната е в преход към пазарни отношения. Разполага със запаси от полезни изкопаеми - молибден, мед, олово, цинк и др. Водещи промишлени отрасли - машиностроене и металообработване, химическа, лека (текстилна и кожено-обувна), хранително-вкусова (консервна и винено-спиртна), цветна металургия и др. Селско стопанство - растениевъдство - лозарство, овощарство, технически култури. Животновъдство - едър рогат добитък и овце.

Транспорт - шосета - 7.6 хил. км, ж.п. линии - 900 км.

Туризъм - международен туризъм не се развива.

От София до Ереван - 1 781 км


Национален флаг на Република Армения

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.