Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Близък изток Карта на света
Търсене
Ливан 

Населено място: 

Ливан

Пълно наименование - Ливанска република

Страната е разположена на източното крайбрежие на Средиземно море с брегова линия 240 км. Територията й е 10 452 кв. км. Граничи (в км) със Сирия - 359, и Израел - 79. Релефът е предимно планински с най-висока точка в Ливанските планини - 3 088 м. На изток е хребетът Антиливан, а между двете планини - долината Бекаа.

Климат - субтропичен, средиземноморски. Средни температури по крайбрежието - януари - 13 градуса Сº, юли - 28 градуса Сº, в планините над 1000 м - съответно 6 и 22 градуса Сº. Валежи - от 400 мм в долините, до 1000 мм в планините. Растителност - горска - ливански кедър, дъб, клен, бор и др. 13 % от територията са заети от гори.

Население - 3 290 хил. жит. Гъстота - 316.4 жит. на кв. км. Естествен прираст 24. Средна продължителност на живота - мъже - 68 г., жени - 73 г.

Етнически състав - ливански араби - 79.7 %, други араби - 12.9 %, арменци - 5.7 %, кюрди - 1.2 %, други - 0.5 %.

Официален език - арабски, други езици - сирийски арабски диалект, френски.

Конфесионален състав - християни (10 църковни организации) - 53.2 % (от тях маронити (униати) - 56.6 %, гръко-католици (униати) - 10.3 %, православни - 16.3 %, армено-григорианци (монофизити) - 10.6 %, католици - 1.3 %, протестанти - 1.3 %, други - 3.6 %), мюсюлмани - 46.6 % (сунити - 45.6 %, шиити-имамити - 40.3 %, шиити-друзи - 13.8 %, шиити-алавити - 0.3 %), юдаисти - 0.2 %. Извън страната живеят над 1.5 млн. ливанци, в САЩ, Бразилия, Аржентина, Западна Африка и Западна Европа. Градско население - 89 %.

Столица - Бейрут (1 500 хил. ж.). По-големи градове - Триполи (500 хил. ж.), Сайда (70 хил. ж.), Захла (40 хил. ж.).

Административно деление - 5 губернаторства (мухафази) - Северен Ливан, Планински Ливан, Бейрут, Южен Ливан и Бекаа.

По-важни исторически събития и дати - 3000 г. пр. Хр. - възникване на финикийските градове-държави - Библ, Тир, Сидон, Берит; VIII в. пр. Хр. - завзети от Асирия; VII в. пр. Хр. - в състава на Вавилон; VI в. пр. Хр. - под властта на Персия; IV в. пр. Хр. - завоювана от Александър Македонски; 64 г. пр. Хр. - част от римската провинция Сирия; 395 г. - под властта на Византия; VII в. - арабско нашествие - налагане на исляма; 1197 г. - през страната преминават кръстоносни походи; XIII в. - египетските мамелюци завладяват страната; 1516 г. - в състава на Османската империя; 1918 г. - англо-френски войски се настаняват в Ливан; 1920 г. - Франция създава мандатна държава "Велики Ливан"; 22 ноември 1943 г. - провъзгласена независимостта; 1948 г. - участие в арабо-израелската война; 1968 г. - разполагане на палестински лагери в страната; 1975 г. - начало на гражданска война между различните религиозни групи; 1982 г. - Израел окупира част от територията на Ливан, създавайки т. нар. "Зона за безопасност"; 22 ноември 1989 г. - подписана Харта за национално съгласие на Ливан.

Държавно устройство - парламентарна република. Президентът се избира от Палатата на депутатите за 6 години, той може да бъде само християнин-маронит, а премиер-министърът - мюсюлманин-сунит. Законодателен орган - Палата на депутатите от 128 депутата, избирани за 4 години. Председателят на палатата е мюсюлманин - шиит.

Парична единица - ливански фунт (LBP) = 100 пиастри

Стопанство - поради липса на природни ресурси, слабо са развити промишлеността и селското стопанство, но има високо развитие на търговията, услугите, банково-финансовата сфера и туризма. Страната постепенно излиза от икономическата криза. Основни отрасли на промишлеността - нефтопреработване, текстилна, хранително-вкусова, строителна, химическа. Обработват се 38 % от територията на страната. Основни култури - цитруси, ябълки, маслини, грозде, тютюн, зеленчуци, пшеница, банани и др. Животновъдството е по-слабо развито.

Транспорт - шосета - 7.7 хил. км, от тях 5.5 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 425 км. Основни пристанища - Бейрут, Триполи, Сайда. Международно летище - Бейрут.

Туризъм - постепенно се възстановява инфраструктурата на туризма.

От София до Бейрут - 1 431 км


Национален флаг на Ливанска република Национален герб на Ливанска република

форум на пътешественика
2 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.