Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Близък изток Карта на света
Търсене
Йордания 

Населено място: 

Йордания

Пълно наименование - Хашимитско кралство Йордания

Страната има площ 89.4 хил. кв. км. Преди към Йордания бяха и 5.9 хил. кв. км част от Палестина, присъединена към Йордания след арабо-израелската война 1948-1949 г. и окупирана след 1967 г. от Израел. Граничи (в км) с Израел - 531, Сирия - 356, Ирак - 147, Саудитска Арабия - 780, и има брегова линия с Мъртво море - 118, с Червено море - 25 км. Голяма част от повърхността е платовидна. Преобладават височините от 500 до 1000 м, с най-висока точка 1754 м в южните части на страната. Западните части са тектонска падина Гхор (Ел Гор), в пределите на която е Мъртво море и река Йордан.

Климат - субтропичен със сухо и горещо лято - юли от 24 до 30 градуса Сº и мека зима - януари от 8 до 14 градуса Сº. Валежи - на запад - 500-700 мм, на изток - под 100 мм. Растителност - полупустинна, пустинна, редки оазиси с финикови палми. Само 1 % от територията е заета от гори.

Население - 4 660 хил. жит. (в това число и 1.6 млн. палестински бежанци). 2 % от населението са номади. Гъстота - 52.2 жит. на кв. км.

Естествен прираст - 37. Средна продължителност на живота - мъже - 68 г., жени - 72 г.

Етнически състав - йордански араби - 64.8 %, палестински араби - 34.4 %, черкези - 0.3 %, други - 0.5 %.

Официален език - арабски, други езици - сирийски арабски диалект, английски.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 91.7 %, християни - 8.3 % (от тях православни - 40.5 %, католици - 29.0 %, гръко-католици (униати) - 13.9 %, протестанти - 6.5 %, армено-григорианци - 4.6 %, сиро-православни (якобити) - 2.9 %, други - 2.6 %. Градско население - 75 %.

Столица - Аман (11 087 хил. ж.). Други градове - Ез Зарка (605 хил. ж.), Ирбид (381 хил. ж.), Акаба (42 хил. ж.), Ел Карак, Маан.

Административно деление - 12 губернаторства (мухафази).

По-важни исторически събития и дати - 3000 г. пр. Хр. - територията е населена от племената на ханааните; 2000 г. пр. Хр. - нашествие на финикийци и хети; 1000 г. пр. Хр. - в състава на Израелското и Юдейското царство; II в. - в римската империя; 395 г. - в състава на Византия; VII в. - завладяване от арабите - разпространение на исляма; XI-XV в. - нашествия на кръстоносци, селджуци, египетски мамелюци; XVI в. - в състава на Османската империя; 1918 г. - в състава на британска Палестина; 1921 г. - създаване на Трансйорданско емирство (под английски контрол); 25 май 1946 г. - независимо кралство Йордания; 1948-1949 г. - война с Израел; 1967 г. - нова война с Израел - загуба на територии, бежанци от Палестина; 1994 г. - мирен договор с Израел.

Държавно устройство - конституционна монархия, начело с крал (от февруари 1999 г. - Абдула II. Законодателен орган - Национално събрание, състоящо се от Сенат и Палата на депутатите. Сенатът се назначава от краля за срок от 4 години. Палатата на депутатите се избира за 4 години (80 депутата). Изпълнителен орган - правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - йордански динар (JD) = 1000 филса

Стопанство - икономиката се развива динамично. Природните ресурси са ограничени, освен запасите от фосфати (над 1.5 млрд. т), минерални соли от Мъртво море, мед и манган. Преобладават малки предприятия на хранително-вкусовата, строителната и текстилната промишленост. Обработват се 13 % от площите на страната. Отглеждат се лозя, маслини, плодове, пшеница, царевица, леща, цитруси. Животновъдството е с ниска продуктивност, отглеждат се овце, кози, камили.

Транспорт - шосета - 9.6 хил. км, от които 5.5 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 680 км. Единствено морско пристанище е Акаба. Международни летища - Аман и Акаба.

Туризъм - годишно страната се посещава от 660 хил. туристи.

От София до Аман - 1 631 км


Национален флаг на Хашимитско кралство Йордания

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.