Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Близък изток Карта на света
Търсене
Иран 

Населено място: 

Ислямска република Иран

Страната има площ от 1 648 хил. кв. км. Граничи (в км) с Ирак - 1 515, Турция - 454,  Азърбайджан - 608, Туркмения - 1080, Афганистан - 855, Пакистан - 905, Армения и има брегова линия с Каспийско море - 315, и Индийския океан (Персийския и Оманския залив) - 1 795 км. Голяма част от територията е заета от планини (Загрос и Южно-Иранските планини, Туркмено-Хоросанските планини, Източно-Иранските планини, Арменските планини) с най-висока точка в северните части - хребетът Елбрус - вулканът Демавенд - 5 604 м. Платата и високите равнини са в централните райони - пустините Деще Кевир, Деще Лут и др., а по крайбрежието на Персийския и Оманския залив е пустинята Хермсир и част от Месопотамската низина.

Климат - субтропичен, континентален, а по крайбрежието - тропичен. Средни януарски температури - от 2 градуса Сº на север до 19 градуса Сº на юг; юли - съответно 25 и 30 градуса Сº. Валежи - под 500 мм, по склоновете на Елбрус до 2000 мм. Реки - предимно маловодни - Карун, Сефидруд. По-големи езера - Урмия и Хамун. Растителност - пустинна, полупустинна, широколистни гори (7 % от територията).

Население - 71 480 хил. жит. Гъстота - 43.4 жит. на кв. км. Естествен прираст 32. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г., жени - 70 г.

Етнически състав - иранска група (над 40 народности) - 74.1 % (от тях перси - 61.6 %, кюрди - 12.3 %, гилянци - 7.1 %, лури - 5.9 %, мазендеранци - 4.9 %, белуджи - 3.1 %, бахтияри - 2.3 %, тати - 1.0 %, други - 1.8 %), тюркска група (9 народа) - 22.3 % (от тях азърбайджанци - 75.4 %, туркмени - 7.0 %, кашкайци - 5.7 %, афшари - 5.1 %, тюркски племена - 3.2 %, шахсевени - 2.7 %, други - 0.9 %), араби - 2.4 %, асирийци - 0.3 %, арменци - 0.5 %, други - 0.4 %.

Официален език - персийски (фарси) с арабска азбука. Други - кюрдски (2 диалекта), азърбайджански.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 98 % (от тях шиити - 94.8 %, сунити - 5.2 %), християни - 1.2 % (от тях армено-григорианци - 61.8 %, несторианци - 22.8 %, униати - 5.6 %, други - 9.8 %), юдаисти - 0.1 %, зороастрийци - 0.2 %, други - 0.1 %. Градско население - 62 %.

Столица - Техеран (6 400 хил. ж.). По-големи градове - Мешхед (1 600 хил. ж.), Исфахан (1 100 хил. ж.), Тебриз (1 000 хил. ж.), Шираз (1 000 хил. ж.), Абадан (750 хил. ж.), Рещ, Керманшах.

Административно деление - 28 провинции (остани).

По-важни исторически събития и дати - 3000 г. пр. Хр. - възниква държавата Елам; 672 г. пр. Хр. - в северните части възниква държавата Мидия; 550 г. пр. Хр. - утвърждаване династията на Ахеменидите; VI в. пр. Хр. - при цар Кир II империята се простира от Индия до Нил; 330 г. пр. Христа - Александър Македонски разгромява Ахеменидите; 224 г. пр. Хр. - създава се персийското царство на Сасанидите; VII в. - завладян от арабите - разпространение на исляма; 1380 г. - в империята на Тимур; 1499 г. - обединяване на страната; XVI в. - шах Абас I присъединява Задкавказието до XIX в., когато е завзето от Русия; 1925 г. - на престола идва шах Реза Пахлави; 1979 г. - държавен преврат, на власт идва аятолах Хомейни - страната е провъзгласена за ислямска република; 1980-1988 г. - ирано-иракска война.

Държавно устройство - ислямска република. Властта е под контрола на шиитското духовно ръководство - аятоласите. Президентът оглавява и министерския съвет и се избира за 4 години. Законодателен орган - еднопалатен парламент - Събрание на ислямския съвет (меджлис) от 270 депутата, избирани за 4 години.

Парична единица - риал (IR) = 100 динара

Стопанство - аграрно-индустриална страна. Най-важен отрасъл на икономиката е добивът на нефт (180 млн. т годишно) и газ (58 млрд. куб. м годишно). Развити са нефтопреработване, химическа, текстилна, тютюнева и хранително-вкусова промишленост. Селското стопанство е изостанал отрасъл. Обработваемите площи са 10% от територията на страната. Отглеждат се пшеница (60 % от обработваемите земи), ечемик, ориз, бобови, цитруси, праскови, захарно цвекло, чай, захарна тръстика, тютюн и др. Животновъдството има екстензивен характер - овце, кози, едър рогат добитък, камили, магарета. Развит е риболовът и експортът на черен хайвер.

Транспорт - шосета - 140 хил. км, от тях 90 хил. км са асфалтирани; ж.п. линии - 6 хил. км. Главни пристанища - в Персийския залив - Хоремшехр, Бендер Шахпур, Абадан; на Каспийско море - Ензели и Ноушехр. Международни летища - Техеран, Абадан, Бендер Абас и Шираз.

Туризъм - годишно страната се посещава от 150 хил. туристи.

От София до Техеран - 2 529 км


Национален флаг на Ислямска република Иран

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.