Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Мавритания 

Населено място: 

Мавритания

Пълно наименование - Африканска ислямска република Мавритания

Страната има площ 1 030.7 хил. кв.км. Граничи (в км) със Западна Сахара - 1 050, Алжир - 450, Мали - 2 320, Сенегал - 670 и Атлантическия океан - 615. Голяма част от територията й е заета от пясъчна и камениста пустиня - Западна Сахара, с характерни обширни ниски равнини и невисоки плата - до 732 м (плато Адрар - вр. Амозага).

Климат - тропичен, пустинен. Средни месечни температури - януари 16 - 20 градуса Сº, юни 3- 32 градуса Сº. Валажите в по-голямата част от страната са под 100 мм (на североизток под 50 мм, на юг 200 - 400 мм). Няма реки с постоянен отток, освен пограничната река Сенегал. Растителната покривка е рядка, преобладава тревиста растителност, храсти и акации.

Население - 2 580 хил. жит. Гъстота - 2.5 хил. жит. на кв.км. Естествен прираст 25. Средна продължителност на живота - мъже - 52 г., жени - 55 г.

Етнически състав - мавритански араби - 81.5 %, бербери-зенага - 1.2 %, група нигер-конго - 16.9 % (от тях волох - 41.0 %, тукулер - 31.7 %, соника - 16.7 %, други - 10.6 %), други - 0.4 %.

Официални езици - арабски и френски. Говорими - арабски диалект - хасания, волоф.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 99.6 %, християни (католици) - 0.4 %. Извън страната живеят около 200 хил. мавританци (главно в съсъдните африкански страни). Градско население - 59 %. Около 20 % от населението са номади (1965 г. - 65 %), а 80 % от територията (в пустинята Сахара) не са заселени.

Столица - Нуакшот (600 хил. ж.). По-големи градове - Каеди (100 хил. ж.), Нуадибу (80 хил. ж.), Росо (60 хил. ж.) и др.

Административно деление - 13 района.

По-важни исторически дати и събития - VII в. - територията е заета от арабски племена, провели насилствена ислямизация; ХI в. - възниква държавата на Алморавидите; 1904 г. - страната е включена в състава на Френска Западна Африка; 1960 г. - провъзгласяване на независимостта и създаване на ислямска република.

Държавно устройство - република с парламентарна форма на управление на базата на многопартийна система. Глава на държавата е президент, избиран за срок от 6 години. Той назначава министрите и се явява главнокомандващ армията. Висш законодателен орган е двупалатен парламент - Долна палата - Национално събрание (79 депутата), избирано за 5 години и Горна - Сенат (56 депутата), избирани за 6 години.

Парична единица - угия (Um) = 5 хумса

Стопанство - слабо развита аграрна страна. Основа на промишлеността е добивът на железни руди. Има запаси от фосфати, мед и злато. Няма собствени енергоносители. Важен отрасъл е морският риболов. Селското стопанство е изостанало. 95 % от обработваемите площи са в долината на р. Сенегал. Главни селскостопански култури - просо, сорго, финикова палма, царевица, батати и др. Отглеждат се овце, кози и камили.

Транспорт - ж.п. линии - 704 км, шосета - 7 600 км, от тях 900 км са асфалтирани.

Туризъм - развит предимно по Атлантическото крайбрежие. Годишно Мавритания се посещава от 360 хил. туристи.

От София до Нуакшот - 4 584 км


Национален флаг на Африканска ислямска република Мавритания

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.