Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Буркина Фасо 

Населено място: 

Буркина Фасо

Старо наименование - Горна Волта

Страната има площ 274.2 хил. кв. км. Граничи (в км) с Бенин - 270, Гана - 490, Нигер - 480, Кот д"Ивоар - 490, Мали - 1110 и Того - 130. Представлява хълмисто плато с надм. вис. до 750 м. (най-висока точка вр. Тена Коуру - 749 м).

Климат - субекваториален, с рязко изразен зимен сух сезон (ноември - март). Средни месечни температури от 24 - 26 градуса Сº до 30 - 35 градуса Сº. Валежите са 500 - 1000 мм. По-значителни реки са Черна и Бяла Волта. Растителността е представена от типични и високотревни савани. Горите заемат 9 % от територията.

Население - 11 710 хил. жит. Гъстота - 42.7 жит. на кв. км. Естествен прираст 22. Средна продължителност на живота - мъже - 45 г., жени - 48 г.

Етнически състав - 14 народа от групата нигер-конго - 94.3 % (от тях моси - 50.9 %, фулбе - 8.9 %, лоби - 7.4 %, бобо - 7.3 %, други - 25.5 %), туареги - 3.4 %, сонгаи - 1.5 %, други - 0.8 %.

Официален език - френски, а се използва и езикът море (моси).

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 38.9 %, християни - 21.6 % (от тях католици - 89.2 % и протестанти - 10.8 %), местни традиционни вярвания и култове - 39.5 %. Извън страната живеят над 1 млн. Изселници. Градско население - 38 %.

Столица - Уагадугу (500 хил. ж.). По-големи градове - Бобо Диуласо (270 хил. ж.), Кудугу ( 80 хил. ж.), Уахигуя.

Административно деление - 10 департамента.

По-важни исторически дати и събития - ХII в. - възникват първите държавни обединения на територията на Буркина Фасо (на езиците море и диула се превежда като "Земя на честните хора") - Моси и Ятенга; 1896 г. - нашествие на френски войски, 1904 г. - става част от Френска Западна Африка, под името Горна Волта; 1958 г. - Горна Волта е провъзгласена за република - член на френското съобщество; 5 август 1960 г. - провъзгласяване на независимостта; 1984 г. - военен преврат. Ново наименование на страната - Буркина Фасо.

Държавно устройство - република. Глава на държавата - президент, избиран пряко за 7 години. Изпълнителната власт се осъществява от президента и правителството. Висш законодателен орган - Национално събрание, избирано за 5 години. От 1991 г. в страната действа многопартийна система.

Парична единица - западноафрикански франк CFA

Стопанство - една от икономически най-слабо развитите страни. Основа на икономиката е селското стопанство, където са заети 90 % от икономически активното население. По-важни култури - фъстъци, сорго, царевица, ориз, памук (215 хил. т. годишно). Обработваемите земи са 10 %. Водеща роля има животновъдството - едър рогат добитък, овце, кози. Промишлеността е слабо развита и е представена главно от предприятия, преработващи селскостопански суровини. В последните години сравнително динамично се развиват добивните отрасли - злато (до 3 т годишно), фосфати, боксити, мед, ванадий и др. Тук се намира едно от най-големите в света находища на манган.

Транспорт - ж.п. линии - 622 км, шосета - 13.1 хил. км., две международни летища.

Туризъм - почти не се развива.

От София до Уагадугу - 4 128 км


Национален флаг на Буркина Фасо

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.