Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Того 

Того

Пълно наименование - Тоголезка република

Страната е разположена на брега на Гвинейския залив и има площ 56.8 хил. кв. км. Граничи (в км) с Гана - 630, Бенин - 620, Буркина Хасо - 130 и Атлантическия океан - 55. В релефа преобладават хълмисти равнини и плато с надм. вис. 200-400 м. На юг - крайморска равнина с лагуни, на югозапад - планините Того с най-висока точка вр. Бауман (Агу) - 986 м.

Климат - субекваториален, по крайбрежието - с два максимума и два минимума на валежите, а на север  - с един дъждовен летен и сух зимен сезон. Средните месечни температури са от 20 до 32 градуса Сº. Валежите са от 750 мм до 1500 мм. По-големи реки - Моно и Оти. Растителност - високотревна саванна, по склоновете на планината Того - вечнозелени гори, по крайбрежието храстовидна растителност и кокосови палми.

Население - 4 450 хил. жители. Гъстота - 78.4 жит. на кв. км. Естествен прираст 31. Средна продължителност на живота - мъже - 55 г., жени - 58 г.

Етнически състав - група нигер-конго (15 народа) - 98.7 % (от тях еве - 46.2 %, кабре - 24.3 %, гурма - 10.7 %, тем - 7.4 %, други - 11.4 %), хауса - 0.5, други - 0.8 %.

Официален език - френски. Други използвани езици - еве и кабре.

Конфесионален състав - християни - 45.3 % (от тях католици - 71.5 %, протестанти - 28.5 %), мюсюлмани (сунити) - 14.2 %, местни традиционни вярвания и култове - 40.5 %. Градско население - 34 %.

Столица - Ломе (650 хил. ж.). По-големи градове - Сокоде (51 хил. ж.), Кпалиме (60 хил. ж.).

Административно деление - 5 области (Кара, Плато, Приморска, Савана и Централна).

По-важни исторически събития и дати - ХV в. - португалците откриват крайбрежието и го наричат "Робски бряг"; ХIХ в. - образуват се феодални държавни обединения - Еве (на юг), Котоколи (в центр. части) и Чокоси (на север); 1884 г. - установява се германски протекторат над Того; 1919 г. - Западно Того става подмандатна територия на Англия, а Източно - на Франция; 1956 г. - след референдум Западно Того влиза в състава на британската колония Златен бряг (Гана); 27 април 1960 г. - провъзгласена независимостта.

Държавно устройство - република. Глава на държавата - президент, избиран за 5 години. Той е главнокомандващ армията, има право на законодателна инициатива и може да разпуска Националното събрание (парламента). Изпълнителната власт се осъществява от президента и правителството. Законодателната власт принадлежи на Националното събрание - еднопалатен парламент от 81 депутата, избирани за 4 години.

Парична единица - западноафрикански франк CFA (франк на Африканското финансово общество)

Стопанство - изостанала аграрна страна. Селското стопанство е основен отрасъл на икономиката, като в него са азети 80 % от трудоспособното население. Главни износни култури - памук, какао, кафе. Отглежда се още ориз, маниока, царевица, просо и др. На север е развито пасбищно животновъдство - едър рогат добитък, кози и др. В страната се добиват фосфати (2.7 млн. т год. - 5-то място в света) и мрамор. Има циментов завод, текстилна и обувна фабрика, както и малки предприятия на хранително-вкусовата промишленост.

Транспорт - 7 545 км шосета, от които 1/4 са асфалтирани, ж.п. линии - 537 км. В столицата се намира международно летище и пристанище.

Туризъм - международен туризъм почти не се развива.

От София до Ломе - 4 609 км


Национален флаг на Тоголезка република

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.