Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Нигер 

Република Нигер

Страната има площ 1 267.0 хил. кв. км. Граничи (в км) с Нигерия - 1 530, Бенин - 190, Буркина Фасо - 480, Мали - 840, Алжир - 1 180, Либия - 440, Чад - 1 250. Голяма част от територията е заета от пустинята Сахара. Повърхността е предимно платовидна с надморска височина 200-500 м. В централните части са разположени остатъчните височини на платото Аир, с най-висока точка вр. Гребун (1 944 м). Източните части са заети от пясъчната пустиня Тенере, с типични чести пясъчни бури.

Климат - от субтропичен, пустинен на север и североизток, до субекваториален на юг и югозапад. Средни месечни температури от 20-24 до 32-34 градуса Сº. Валежи - на север и североизток - под 100 мм, на юг-югоизток - около 800 мм. От октомври до май е сухият сезон. Най-голяма река е Нигер. В пустинните райони единствен водоизточник са подземните води. Крайният юг и югозапад е зает от типичната савана, а на север - пустинна савана, полупустиня и пустиня.

Население - 10 800 хил. жит. Гъстота - 8.5 жит. на кв. км. Естествен прираст 31. Средна продължителност на живота - мъже - 47 г., жени - 50 г.

Етнически състав - хауса - 52.0 %, група сонгаи (джерма, денди, сонгаи) - 22.9 %, фулбе - 10.4 %, канури - 8.7 %, туареги - 3.0 %, араби - 2.4 %, други - 0.6 %.

Официален език - френски. Използват се още - хауса, канури, фул (фулбе).

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 87.7 %, християни (католици) - 0.4 %, местни традиционни вярвания и култове - 11.9 %. Над 15 % от населението са номади и полуномади. Градско население - 19 %.

Столица - Ниамей (600 хил. ж.). По-големи градове - Зиндер (200 хил. ж.), Маради (100 хил. ж.), Тахуа, Агадес.

Административно деление - 7 департамента.

По-важни исторически събития и дати - VII-ХIХ в. - отделни райони от Нигер са принадлежали към средновековните западносудански държави - Сонгай и Канем; ХVIII в. - Южен Нигер попада под властта на туарегите; в края на ХIХ в. - територията на Нигер е завладяна от Франция; 1904 г. - включена в състава на Френска Западна Африка; 1922 г. - образувана е отделна френска колония; 1946 г. - става задморска територия; 3 август 1960 г. - провъзгласена е независимостта на Нигер.

Държавно устройство - република. Глава на държавата е президентът, избиран за 5 години. Законодателната власт принадлежи на Националното събрание (83 депутата), избирано за 5 години. Изпълнителната власт се осъществява от президента.

Парична единица - франк на Африканското финансово общество (франк CFA)

Стопанство - изостанала икономика. Земите, пригодни за селско стопанство са 12 % от площта на страната, от тях 53 % са пасища и 4.8 % - обработваеми земи. Износна култура са фъстъците (5-о място в Африка), памук, тютюн, овошки и фурми. Отглежда се още просо, сорго, маниока, захарна тръстика. Животновъдството е номадско и полуномадско. Отглежда се едър рогат добитък, овце, кози, камили, магарета и коне. Промишлеността е представена от предприятията на добивната промишленост - уран (около 3 хил. т уранов концентрат), въглища (170 хил. т), желязо, манган, нефт, платина, злато, фосфати. Има и предприятия за преработка на фъстъци, памук, ориз и др.

Транспорт - няма ж.п. линии. Шосета - около 10 хил. км (от тях 1.8 хил. с твърдо покритие). Международни летища има в Ниамей и Агадес. Река Нигер се използва за корабоплаване.

Туризъм - страната няма исторически забележителности и рядко се посещава от чуждестранни туристи.

От София до Ниамей - 3 830 км


Национален флаг на Република Нигер

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.