Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Нигерия 

Населено място: 

Нигерия

Пълно наименование - Федеративна република Нигерия

Страната е разположена на брега на Гвинейския залив. Има площ 923.8 хил. кв. км. Граничи (в км) с Камерун - 1 720, Чад - 140, Нигер - 1 530, Бенин - 750, и Атлантическия океан - 825. Тясната ивица от крайбрежието е заета от хълмиста равнина. На север надморската височина постепенно се повишава и равнината преминава в стъпаловидни плата (Йоруба, Уди, Джос и др.) с височина 1 735 м (платото Джос). На северозапад е равнината Сокото, а на североизток - равнината Борну. На югоизток е разположен планинският масив Димланд, с най-висок вр. Фогел (2 042 м).

Климат - в голяма част от страната е екваториално-мусонен. Във вътрешните райони средната температура на най-топлите месеци (април-май) е от 23 до 33 градуса Сº, а на най-хладните (декември-януари) е от 20 до 26 градуса Сº. Валежите са 1200 мм в делтата на Нигер, в източните части на крайбрежието - до 4000 мм, а в крайния север и североизток - 500 мм. Тук в голяма част от годината духа топлият сух вятър - харматан. Главна река е Нигер с притока си Бенуе. В южните части преобладават вечнозелените и сухи тропически гори (около 1/3 от територията на страната), на север - различни видове савани (влажна, паркова, полупустинна и др.).

Население - 123 660 хил. жит. Гъстота - 133.9 жит. на кв. км. Над 200 народа, 2 % водят номадски и полуномадски начин на живот. Естествен прираст 28. Средна продължителност на живота - мъже - 51 г., жени - 54 г.

Етнически състав - група нигер-конго (26 народа) - 70.7 % (от тях йоруба - 30.2 %, ибо - 25.4 %, фулбе - 15.9 %, ибибио - 8.0 %, бини - 4.8 %, тив - 3.2 %, други - 12.5 %), чадска група (8 народа) - 24.6 % (от тях хауса - 86.8 %, бура - 6.9 %, други - 6.3 %), канури - 4.2 %, други - 0.5 %.

Официален език - английски. Използват се още - хауса, йоруба, ибо, ибибио, фулбе, канури и др.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 46.2 %, християни - 27.5 % (от тях протестанти - 67.7 %, католици - 32.3 %, християно-африкански църкви и секти - 11.3 %, местни традиционни вярвания и култове - 14.2 %, други - 0.8 %. Извън страната живеят над 2 млн. нигерийци, главно в Гана, Камерун, Судан и Англия. Градско население - 43.4 %.

Столица - Абуджа (около 400 хил. ж.). По-големи градове - Лагос (около 6 млн. ж.) - бивша столица, Ибадан (1.3 млн. ж.), Огбомошо (800 хил. ж.), Кано (750 хил. ж.), Ошогбо (650 хил. ж.), Илорин (450 хил. ж.), Калабар, Енугу, Сокото. Общо в Нигерия има над 80 града с население над 100 хил. ж.

Административно деление - 36 щата и федерален столичен окръг Абуджа.

По-важни исторически събития и дати - Х в. - образувана раннофеодална държава Хаус; ХI в. - в южните райони се сформира кралство Бенин; 1472 г. - португалците достигат бреговете на Нигерия; 1553 г. - поява на англичани. Народите на Северна Нигерия, влизащи в кралство Борну и империята Фулани, остават под влияние на арабската култура, а южните племена стават обект на колонизация и търговия с роби; 1861 г. - английски войски окупират Лагос и цялото крайбрежие; 1886 г. - създава се британска колония - Южна Нигерия; 1914 г. - цялата територия на страната е завзета от англичаните; 1 октомври 1960 г. - провъзгласена независимостта на Нигерия; 1963 г. - страната е обявена за федеративна република; 1967-1970 г. - гражданска война със сепаратистите от Биафра; 1983-1995 г. - серия военни преврати и смяна на военни правителства.

Държавно устройство - федеративна република. Глава на държавата - президент, назначен от Временния управляващ съвет на 9 юни 1998 г. Той възглавява Временния съвет и федералния изпълнителен съвет (правителство).

Парична единица - найра (N) = 100 кобо

Стопанство - аграрна страна с голям промишлен потенциал. Основни селскостопански култури - просо, сорго, царевица, маниока, бобови, захарна тръстика, ориз и др. Главни експортни култури - маслена палма (1-во място в света), какао (2-ро място в света), фъстъци (2-ро място в света), каучук (7-мо място в света). Животновъдството има екстензивен характер. Отглежда се едър рогат добитък, овце, кози. Страната е и производител на дървесина. Нигерия има значителни запаси от нефт, природен газ, въглища, големи находища на уран, олово, калай, желязна руда, манган, боксити и др. Основа на икономиката е добивът на суров нефт (2 млн. барела на ден) - най-големият производител в Африка и на 10-то място в света. Други промишлени отрасли - текстилна, металургична, газова, нефтопреработваща, сглобяване на автомобили, трактори, велосипеди, химическа, циментова и др.

Транспорт - 194 хил. км шосета, от тях 60 хил. са асфалтирани, 3.5 хил. км - ж.п. линии. В Нигерия има 8 големи морски пристанища - Лагос, Порт Харкорт и др. Две международни летища в Лагос и Кано.

Туризъм - международният туризъм е слабо развит.

От София до Абуджа - 4 039 км


Национален флаг на Федеративна република Нигерия

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.