Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
ЦАР 

ЦАР

Пълно наименование - Централноафриканска република

Страната има площ 623.0 хил. кв. км. Граничи (в км) с Камерун - 822, Конго - 440, Судан - 1 070, Чад - 980 и Заир - 1 230. Голяма част от територията е заета от планинската земя Азанде, с височина 600-900 м и най-висока точка вр. Нгая - 1 388 м, широки долини и хълмове. В крайния север - частично заблатени равнини.

Климат - субекваториален, горещ, влажен през лятото. Средните месечни температури са от 21 до 31 градуса Сº. Валежите са от 1000-1200 мм на север, до 1600 мм на юг. Главни реки - Убанги, Санга, Котто (от басейна на р. Конго), Шари и Уам (вливащи се в езерото Чад). От растителността преобладават високотревни савани, редуващи се редки гори, а в крайния юг - гъсти влажни екваториални гори. Горите и храстите заемат 12 %.

Население - 3 730 хил. жит. Гъстота - 6.0 жит. на кв. км. Естествен прираст 21.5. Средна продължителност на живота - мъже - 48 г., жени - 53 години.

Етнически състав - над 30 народа - група адамауа (7 народа) - 81.4 % (от тях банда - 35.1 %, гбаия - 30.1 %, нгбанди - 13.0 %, занде - 12.0 %, други - 9.8 %), гара - 7.0 %, мака - 6.7 %, пигмеи - 0. 5%, други - 4.4 %.

Официален език - френски, банда.

Конфесионален състав - християни - 73.2 % (от тях католици - 62.0 %, протестанти - 38.0 %), мюсюлмани (сунити) - 8.3 %, местни традиционни вярвания и култове - 17.9 %, други - 0.6 %. Градско население - 42 %.

Столица - Банги (650 хил. ж.). По-големи градове - Босангоа (100 хил. ж.), Бамбари, Бирао.

Административно деление - 16 префектури и автономна комуна Банги.

По-важни исторически събития и дати - ХVI в. - територията на страната влиза в състава на държавата Багирми; ХIХ в. - под властта на държавата Рабах; 1900 г. - френските войски превземат Рабах; 1904 г. - създава се френската колония  Убанги-Шари; от 1910 г. - влиза във Френска Екваториална Африка; 13 август 1960 г. - провъзгласена е независимостта на ЦАР; 1960 г. - военен преврат - диктатура на генерал Бокаса; 1976 г. - Бокаса се обявява за император, а страната за империя; 1981 г. - сваляне на императора и обявяване на република.

Държавно устройство - президентска република. Глава на държавата е президент, избиран за 6 години. Изпълнителната власт се осъществява от президента и правителството. Законодателната - от Националното събрание - парламент (85 депутата, избиране за 5 години).

Парична единица - франк (CFA) (франк на Африканското финансово съобщество)

Стопанство - една от най-слабо развитите страни. В селското стопанство са заети 66 % от активното население. Главни експортни култури - памук (37 хил. т), кафе (12.4 хил. т). Отглежда се още тютюн (618 т), какао, ориз, просо, фъстъци. Животновъдство - едър рогат добитък (3.7 млн. глави), овце, кози. Добиват се диаманти (429 хил. карата), злато (около 190 кг).

Транспорт - слабо развит - шосета - 22 000 км. Няма ж.п. линии. В столицата Банги има международни летище и речно пристанище.

Туризъм - международният туризъм е слабо развит.

От София до Банги - 4 289 км


Национален флаг на Централноафриканска република

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.