Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Унгария 

Населено място: 

Среднодунавска низина

Река Дунав, с дължина 2 850 км, е двадесет и седмата по дължина река в света и втора в Европа. Тя минава през Австрия, Унгария, Румъния; между Словакия и Унгария, Румъния и България, Украйна и Румъния. Среднодунавската низина се нарича още Унгарска пуста или Панонска низина. В отделните райони се срещат различни имена като: Алфьолд, Дунантул, Кишалфьолд и др.

Среднодунавската низина се простира в планинска депресия по средното течение на Дунав, основно в Унгария и отчасти в съседните страни. Площта й е около 200 000 кв.км., заобиколена от планините Алпи, Карпати и Динара. Релефът е слабо хълмист, в най-високите си части е 100 до 200 м. В Среднодунавската низина е най-голямото централно европейско езеро Балатон, а по цялото и протежение река Дунав е плавателна. По долините на главните реки Дунав и Тиса преобладават льос и алувиални пясъци на неогенна, палеогенна и четвъртична възраст.

Силни застудявания причиняват само сибирските ветрове, които могат да намалят температурата до -30º С. Това застудяване може да доведе до замръзване на главните реки Дунав и Тиса. Средната януарска температура достига до 1-2º С, а през юли 20º С. Средногодишните валежи са 500-600 мм/кв.м.

В миналото е била обширна лесостеп, но сега по-голямата част е разработена. Силно развито е зърнепроизводството - царевица и пшеница. Отглеждат се захарно цвекло, слънчоглед, коноп, зеленчуци, плодове, лук, краставици, домат, пипер, овощни насаждения, лозя. От животните се развъждат свине, птици, едър рогат добитък, овце, коне и др. Няма много представители на дивите животински видове, но поречията на реките изобилстват от насекоми. Има 7 606 км ж.п. линии, 188 203 км шосета, 1 204 км петролопроводи, 4 387 км газопроводи. Има неголеми залежи на нефт и земен газ.

Среднодунавската низина е много красива със своята растителност и привлекателна природа.Зорница <mini_keksche@abv.bg>


форум на пътешественика
12 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.