Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Еритрея 

Еритрея

Страната има площ 117.8 хил. кв. км. Граничи (в км) с Етиопия - 950, Судан - 560, Джибути - 175 и има брегова линия с Червено море - 875 км. Северозападните части са заети от планинско плато с най-висока точка връх Хамоет (2 781 м). По крайбрежието се простира равнинна ивица, част от депресията Данакил. Част от страната са островите Дахлак. Постоянни реки няма.

Климат - тропичен, сух. Средните температури са 25 градуса Сº. Растителността е полупустинна и от саванен тип.

Население - 3 820 хил. жители. Гъстота - 32.5 жит. на кв. км. Естествен прираст 23. Средна продължителност на живота - мъже - 52 г, жени - 55 г.

Етнически състав - тиграи - 51.3 %, тигре - 36.8 %, афар - 4.5 %, кумана - 3.7 %, сахо - 2.4 %, други - 1.3 %.

Официален език - тиграи и арабски.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 51.2 %, християни - 48.4 % (от тях монофизити - 87.5 %, униати - 8.3 %, други - 4.2 %), други - 0.4 %. Градско население - 19 %.

Столица - Асмара (420 хил. ж.). По-големи градове - Масауа (230 хил. ж.), Асаб (120 хил. ж.).

Административно деление - 10 провинции.

По-важни исторически събития и дати - III в. - територията е в състава на Аксумското царство; ХIII в. - страната е завзета от Етиопия; ХIХ в. - крайбрежието е заето от османските войски; 1890 г. - Еритрея става италианска колония; 1941-1952 г. - страната се управлява от британска администрация; 1952 г. - по решение на ООН, Еритрия е обявена за автономна област в състава на Етиопия; 1970 г. - начало на въоръжена борба за независимост; 24 май 1993 г. - провъзгласена независимостта на държавата Еритрея.

Държавно устройство - република. Глава на държавата е президент. Законодателната власт принадлежи на еднопалатен парламент - Национална асамблея, а изпълнителната власт - на правителството, начело с президента.

Парична единица - бир (Br) = 100 цента

Стопанство - едно от най-слабо развитите. Основа на икономиката е селското стопанство, в което са заети 80 % от населението. Отглежда се памук, тютюн, пшеница, просо, цитруси и др., а от животните - едър рогат добитък, овце, кози и камили. Основни отрасли на промишлеността са нефтопреработването (завод в Асаб с мощност до 800 хил. т нефт годишно), текстилна, кожена, шивашка, хранително-вкусова, добивът на морска сол. Има открити находища на злато, мед, желязна руда, никел, хром и др. В шелфа е открит нефт.

Транспорт - шосета 4 010 км, от тях с твърдо покритие 874 км., ж.п. линии - 317 км, две морски пристанища и международно летище в Асмара.

Туризъм - международният туризъм е в процес на развитие.

От София до Асмара - 3 393 км


Национален флаг на Еритрея

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.