Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Сомалия 

Сомалия

Страната има площ 637.7 хил. кв. км. Граничи (в км) с Джибути - 68, Етиопия - 1 710, Кения - 720 има крайбрежна линия - 3 230 км. На югоизток е приморска равнина с брегови дюни, а останалата част - плато с надм. вис. от 500 до 1500 м, завършващо със стръмни брегове към Аденския залив. Най-високата точка е връх Шимбирис (2 416 м).

Климат - екваториално-мусонен, на север - тропичен, пустинен и полупустинен. Средните месечни температури са от 25 до 32 градуса Сº. Валежите са от 100 до 600 мм. Главни реки Джуба и Веби Шебели са маловодни. Голяма част от повърхността е заето от пустинна и полупустинна растителност. В долините на реките - тропически гори.

Население - 10 780 хил. жит. 30 % от населението са номади и 20 % са полуномади. Гъстота - 16.9 жит. на кв. км. Естествен прираст 29. Средна продължителност на живота - мъже - 47 г, жени - 51 г.

Етнически състав - сомалийци - 98.3 %, араби - 1.2 %, други - 0.5 %.

Официален език - сомалийски (от 1973 г. с латинска азбука). Други езици - арабски и италиански и английски.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 99.8 %, християни (католици) - 0.2 %. Градско население - 28 %.

Столица - Могадишо (около 800 хил. ж.). Други градове - - Харгейса (100 хил. ж.) Кисмайо (100 хил. ж.), Бербера (60 хил. ж.).

Административно деление - 18 провинции.

По-важни исторически събития и дати - VIII в. - преселване на араби-мюсюлмани; ХII в. - на територията възникват няколко султанства; началото на ХХ в. - страната е поделена на три части - британска, френска и италианска; 1940-1941 г. - военни действия между англичани и италианци; 1 юли 1960 г. - британска и италианска Сомалия се обединяват в нова независима държава - Сомалийска република; 1992 г. - начало на гражданска война в страната.

Държавно устройство - република. Институциите на властта не са определени заради гражданската война.

Парична единица - сомалийски шилинг (SoSh) = 100 центисими

Стопанство - една от най-бедните страни в света с изостанало, главно селско стопанство. Промишлеността е слабо развита - около 200 предприятия, главно от обработващата промишленост, с общо около 15 хил. души заетост (захарна, консервна, рибоконсервна, текстилна промишленост). Над 55 % от населението е заето в номадско животновъдство (около 46.5 % глави едър рогат добитък, овце, кози и камили). Обработва се около 1.0 % от площта на страната. Отглеждат се банани, захарна тръстика и памук. В резултат на гражданската война икономиката на страната е парализирана.

Транспорт - шосета - 24 хил. км, от тях 2.6 хил. км са асфалтирани. Няма ж.п. линии. Основни морски пристанища - Бербера, Могадишо, Кисмайо.

Туризъм - бързо развиваща се структура.

От София до Могадишо - 5 023 км


Национален флаг на Сомалия

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.