Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Кения 

Населено място: 

Република Кения

Страната има площ 580.4 хил. кв. км. Граничи (в км) с Танзания - 706, Уганда - 680, Судан - 240, Етиопия - 820, Сомалия - 720 и има брегова линия - 620 км. Заема североизточната част на Източноафриканското плато (ср. вис. 500-150 м) стъпаловидно понижаващо се на изток към океана. По крайбрежието се простира тясна равнинна ивица. Бреговете са стръмни, слабо разчленени. Централните части на платото са силно разчленени от Източноафриканска разломна зона, изразена в релефа на грабена Грегори, където са разположени езерата Рудолф, Баринго, Магади (част от тях солени). По краищата на гребена са разположени високи хребети - 3000-4000 м (Абердар) и затихнали вулкани (Кения - 5 199 м - най-висока точка на страната).

Климат - субекваториален. Средните месечни температури по крайбрежието са 24-27 градуса Сº, в централните планински райони 12-18 градуса Сº, на запад 22-24 градуса Сº. Валежи - от 250 мм на североизток до 1500-2000 мм в планините. Речната мрежа е слабо развита. Главни реки - Тана и Галана. На Кения принадлежи източният бряг на езерото Виктория. Западните и югозападните части на страната са заети от савани и саванни гори, на североизток - полупустини. По склоновете на планините - вечнозелени влажни гори.

Население - 32 580 хил. жители. Гъстота - 56.1 жит. на кв. км. Естествен прираст 33. Средна продължителност на живота - мъже - 53 г., жени - 55 г.

Етнически състав - над 40 народности - група нигер-конго - 65.0 % (от тях кикуйо - 31.5 %, лухя - 20.5 %, камба - 16.9 %, кисии - 9.5 %, меру - 8.3 %, други - 13.3 %), шари-нилска група - 28.3 % (от тях луо - 45.7 %, каледжин - 39.2 %, масаи - 5.6 %, други - 9.5 %), сомалийци - 2.5 %, оромо - 1.0 %, други - 1.2 %.

Официален език - суахили (в средата на ХIХ в. сменят арабската азбука с латинска) и английски. Други езици - кикуйо, камба, луо.

Конфесионален състав - християни - 63.1 % (от тях католици - 55.2 %, протестанти - 34.6 %, православни - 10.2 %), християно-африкански църкви и секти - 7.2 %, мюсюлмани (сунити) - 14.8 %, индуисти - 0.6 %, местни традиционни вярвания и култове - 14.3 %. Градско население - 32 %.

Столица - Найроби (1.6 млн. ж.). По-големи градове - Момбаса (500 хил. ж.), Кисуму (230 хил. ж.), Накуру (170 хил. ж.), Елдорет, Малинди.

Административно деление - 7 провинции и столичен окръг.

По-важни исторически събития и дати - V в. - крайбрежието на Кения е посещавано от гърци, египтяни, китайци, индийци и араби; ХVI в. - част от територията е завзета от португалци; ХVIII в. - образуват се няколко малки арабски султанства; 1890 г. - цялата територия е под контрол на Англия; 1920 г. - Кения е провъзгласена за британска колония; 1952-1956 г. - най-голямото въстание против англичаните завършва с неуспех; 12 декември 1963 г. - провъзгласена независимостта на Кения; 1964 г. - страната става република.

Държавно устройство - президентска република. Глава на държавата и правителството е президентът, избиран за 5 години. Законодателната власт се осъществява от президента и парламента (Национална асамблея) от 222 депутата (210 се избират за 5 години и 12 се назначават от президента).

Парична единица - кенийски шилинг (Kch) = 100 цента

Стопанство - една от малкото африкански държави със стабилна развиваща се икономика. Водещ отрасъл е селското стопанство - 75 % от трудоспособното население. Основни култури - чай (300 хил. т), кафе (150 хил. т), памук, ориз, пшеница, пиретрум (екстракт - 100 т - 70 % от световното производство), сизал (около 28 хил. т), захарна тръстика. Развито е млечното животновъдство, птицевъдство и свиневъдство. Промишлеността е представена основно от предприятия за преработка на селскостопанска продукция. Има текстилни, циментови, нефтопреработващи и други предприятия. Транспортната инфраструктура е една от най-развитите в Тропична Африка.

Транспорт - 70 хил. км шосета, от тях 9 хил. км са асфалтирани; ж.п. линии - около 3 хил. км. Главно морско пристанище - Момбаса. Две межудународни летища - Найроби и Момбаса.

Туризъм - добре развит - 1 мил. чуждестранни туристи годишно посещават националните паркове и плажовете по океанската крайбрежие.

От София до Найроби - 5 074 км


Национален флаг на Република Кения

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.