Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Уганда 

Населено място: 

Република Уганда

Страната има площ 235.9 хил. кв. км. Граничи (в км) с Кения - 680, Судан - 460, Конго (Заир) - 840, Руанда - 140 и Танзания - 420. Територията на Уганда заема северозападната част на Източноафриканското плато. В релефа преобладават възвишения (1100-1500 м) и равнини с островни възвишения. По дължина на западната част се простира грабен, част от Източноафриканската разломна зона, където са разположени езерата Алберт и Едуард. Между двете езера се издига планинския масив Рувензори с най-висока точка връх Маргерита - 5 110 м. На югозапад по границата с Руанда са затихналите вулкани от групата Вирунга, а на изток, на границата с Кения - затихналият вулкан Елгон (4 322 м).

Климат - субекваториален, омекотен от надморската височина. Средните месечни температури са от 18 до 25 градуса Сº. Валежи - от 750-1000 мм до 1500 мм. Речната мрежа се отнася към басейна на река Нил и Алберт - Нил. По границата с Танзания и Кения е разположено езерото Виктория, а северно от него - езерото Киога. Растителността е с височинна зоналност - тропически гори и високотревни савани. За охрана на растителния и животинския свят са създадени национални паркове, най-големи от които са Рувензори, Кабареза и Кидепо.

Население - 22 860 хил. жители. Гъстота - 96.9 жит. на кв. км. Естествен прираст 33. Средна продължителност на живота - мъже - 42 г, жени - 44 г.

Етнически състав - група бенуе-конго (14 народа) - 68.1 % (от тях ганда - 26.1 %, сога - 12.2 %, хима - 12.0 %, манаба - 10.6 %, чига - 10.1 %, руанда - 8.6 %, други - 20.4 %), шари-нилска група - 31.7 % (от тях тесо - 28.0 %, ланго - 19.0 %, чоли - 14.7 %; лугбара - 12.1 %, други - 26.1 %), други - 0.2 %.

Официален език - английски и суахили. Други езици - луганда.

Конфесионален състав - християни - 76.8 % (от тях католици - 64.4 %, протестанти - 34.9 %, други - 0.7 %), мюсюлмани (сунити) - 7.3 %, индуисти - 0.1 %, местни традиционни вярвания и култове - 14.7 %, други - 1.1 %. Градско население - 14 %.

Столица - Кампала (830 хил. ж. По-големи градове - Джинджа (80 хил. ж.), Гулу (50 хил. ж.), Ентебе (42 хил. ж.).

Административно деление - 38 района.

По-важни исторически събития и дати - в средните векове на територията на Уганда съществуват редица държави - Китара, Уньоро и др.; ХIХ в. - образувана феодална държава Буганда; 1862 г. - английско проникване по река Нил 1894 г.  - кралство Буганда става английски протекторат; 9 октомври 1962 г. - страната е обявена за независима; 1967 г. - отмяна на монархията; 1971 г. - военен преврат, установяване на диктатура, почти всички европейци напускат страната; 1979 г. - сваляне на диктатурата; 1985 г. - нов военен преврат.

Държавно устройство - република. Глава на държавата е президент, избиран за 5 години. Законодателна власт - Национално събрание (276 депутата). Изпълнителната власт се осъществява от правителство, начело с президента.

Парична единица - угандийски шилинг (Ush) = 100 цента

Стопанство - слабо развита аграрна страна. В селското стопанство са заети 70 % от активното население. Основни селскостопански култури - кафе (2-ро място в Африка, 5-то място в света), чай, тютюн, памук, захарна тръстика, царевица цитруси и др. Животновъдството е предимно номадско. Промишлеността е представена от малки обработващи предприятия. Има заводи за производство на цимент, минерални торове, пластмаси, обувни и текстилни предприятия. Построен е наскоро тръбопрокатен завод. Страната има големи запаси от минерални ресурси - железни, медни, танталови руди, кобалт, волфрам, злато, фосфати и др.

Транспорт - шосета - 26.5 хил. км, от които 2.8 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 1.3 хил. км. Развито е корабоплаването по езерата Виктория, Алберт и Киога. Международни летища - Кампала и Ентебе.

Туризъм - развитието на националните паркове Рувензори, Кабареза и Кидепослабо привлича любители на ловния и фототуризъм от цял свят. Годишно Уганда се посещава от 140 хил. туристи.

От София до Кампала - 4 799 км


Национален флаг на Република Уганда Национален герб на Република Уганда

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.