Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Руанда 

Руанда

Официално наименование - Руандийска република

Страната има площ 26.4 хил. кв. км. Граничи (в км) с Уганда - 140, Танзания - 210, Бурунди - 270 и Конго (Заир) - 260. Повърхността на Руанда представлява силно разчленено плато с надморска височина 1500-2000 м. В северозападните части са разположени вулканските планини Вирунга, с най-висок връх Карисимби - 4 507 м.

Климат - субекваториален, сезонно влажен. Средните месечни температури са 17-21 градуса Сº. Валежи около 1000-1500 мм (в планините Вирунга до 2000 мм). Главна река - Кагера (начало на река Нил), а на запад е езерото Киву. Растителността е саванна, в планините Вирунга - влажни вечно зелени гори. Национални паркове - Кагера и Вирунга.

Население - 8 640 хил. жители. Гъстота - 328.0 жит на кв. км. Естествен прираст 35. Средна продължителност на живота - мъже - 45 г, жени - 48 г.

Етнически състав - руанда - 93.9 % (от тях хути - 91.0 % и тутси - 9.0 %), рунди - 4.9 %, пигмеи - 0.9 %, други - 0.3 %.

Официален език - киняруанда (руанда), френски и английски. Други езици - суахили.

Конфесионален състав - християни - 83.5 % (от тях католици - 89.1 %, протестанти - 10.9 %), мюсюлмани - 0.2 %, местни традиционни вярвания и култове - 16, 3%. Градско население - 7 %.

Столица - Кигали (250 хил. ж.). По-големи градове - Бутаре, Гисени.

Административно деление - 11 префектури.

По-важни исторически събития и дати - ХV в. - образувано феодално кралство Руанда; 1898 г. - кралят признава властта на германски президент и страната е включена в състава на Германска Източна Африка под името Руанда-Урунди; 1916 г. - Руанда е окупирана от белгийска войска ; 1920 г. - Белгия получава мандат за управление на Руанда-Урунди, 1 юли 1962 г. - провъзгласена за независима република; 1973 г. - военен преврат и забрана на политическата дейност; 1978 г. - приета първа конституция и проведени президентски избори; 1994 г. - убит е президентът, начало на гражданска война 1997 г. - примирие.

Държавно устройство - република, начело с президент. Законодателната власт принадлежи на президента и Национално събрание.

Парична единица - руандски франк (RF) = 100 сантима

Стопанство - икономически изостанала страна. В селското стопанство са заети 93 % от населението. То има полунатурален характер с остър недостиг на обработваема земя. Основни продоволствени култури - маниока (243 хил. т), сорго (163 хил. т), царевица (94 хил. т), картофи (302 хил. т) и др. Експортни култури са кафе - 35 хил. т, чай - 13 хил. т. Животновъдство - пасбищно, нископродуктивно. Отглеждат се едър рогат добитък - 614 хил. бр., кози, овце, свине. Добиват се каситерит (1.0 хил. т), волфрам (289 т). Има предприятия за преработка на селскостопанска продукция, захар, цимент, обувки и др.

Транспорт - няма ж.п. линии, шосета - 12 хил. км, от тях 1000 км са асфалтирани. Международно летище - Кигали.

Туризъм - до 1990 г. туризмът е носил до 20 млн. щ. д., след началото на гражданската война международният туристически поток рязко намалява.

От София до Кижали - 5 008 км


Национален флаг на Руандийска република

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.