Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Замбия 

Република Замбия

Старо наименование - Северна Родезия

Страната има площ 752.6 хил. кв. км. Граничи (в км) с Ангола - 1 160, Намибия - 260, Ботсвана - 60, Зимбабве - 910, Мозамбик - 420, Малави - 710, Танзания - 380 и Конго (Заир) - 1 670. Повърхността й е заета от хълмисто плато със ср. вис. 1000-1350 м с отделни островни възвишения. Характерни са плоските низини от тектонски произход, влизащи в Източноафриканската разломна зона. На североизток е планината Мучинга, с най-висока точка вр. Мафинга Хилс (2 301 м).

Климат - субекваториален със средни месечни температури от 15 до 27 градуса Сº. Валежите са от 600-800 мм в средното течение на Замбези до 800-1000 мм в източните плата и 1000-1400 мм по вододелното плато Лунда. Реките принадлежат към басейните на пограничната Замбези и р. Конго. Освен Замбези, най-значителни нейни притоци са Кафуе и Луангва. На територията на страната са и езерата Бангвеулу, южните части на Танганайка, източните части на Мверу и язовирът Кариба на р. Замбези. Гори и храсти заемат 49 % от територията. Във влажните райони - сезонно влажни тропически гори и високотревни савани, в по-засушливите райони - сухи тропични гори и акациева савана с баобаби.

Население - 10 750 хил. жители. Гъстота - 14.3 жит. на кв. км. Естествен прираст 34. Средна продължителност на живота - мъже - 45 г, жени - 47 г.

Етнически състав - група нигер-конго (16 народа) - 98.8 % (от тях бемба - 35.7 %, тонга - 16.7 %, малави - 13.8 %, лози - 9. 7 %, лунда - 6.3 %, други - 17.8 %) англоафриканци и африканери - 0.7 %, други - 0.5 %.

Официален език - английски местни езици - бемба, лози, малави.

Конфесионален състав - християни - 57.5 % (от тях католици - 54.0 %, протестанти - 46.0 %), християно-африкански църкви и секти - 9.6 %, мюсюлмани - 0.1 %, индуисти - 0.1 %, местни традиционни вярвания и култури - 32.7 %. Градско население - 45 %.

Столица - Лусака (1.6 млн. ж.). По-големи градове - Ндола (440 хил. ж.), Китве - Нка на (400 хил. ж.), Кабве, Чипата.

Административно деление - 9 провинции.

По-важни исторически събития и дати - до ХVIII в. - на територията съществуват редица племенни обединения; от ХVIII в. - започва проникване на португалци, след това на англичани; 1880 г. - страната е управлявана от "Британската южноафриканска компания"; 1911 г. - цялата територия на страната е обединена под името Северна Родезия; 1924 г. - Северна Родезия е обявена за протекторат на Англия; 1953 г. - територията влиза в състава на Федерация Родезия и Нясалънд; 24 октомври 1964 г. - обявена е независима република Замбия.

Държавно устройство - президентска република. На президента принадлежи цялата законодателна и изпълнителна власт, избира се за 5 години. Президентът възглавява правителството. Законодателната власт се осъществява от президента и парламента - Национална асамблея от 150 депутати (от тях спикерът и 8 депутати са назначени от Президента).

Парична единица - квача (ZK) = 100 нгуе

Стопанство - едностранно развита икономика, ориентирана към износ. Страната е богата на полезни изкопаеми - мед (4-то място в света), цинк, кобалт, кадмий, манган, въглища. Водещо място в промишлеността - добив на мед (320 хил. т), кобалт (4.2 хил. т). В страната има нефтопреработване, дървообработка на ценни видове дървесина, сглобяване на автомобили, редица предприятия на хранително-вкусовата и текстилната промишленост, циментова, химическа и др. В селското стопанство са заети над 60 % от населението на страната. То не задоволява вътрешните й нужди. Отглеждат се царевица, сорго, просо, маниока, тютюн, фъстъци, памук, захарна тръстика. Развъжда се главно едър рогат добитък.

Транспорт - дължина на ж.п. линиите - 2 хил. км шосета - 66 хил. км (от тях 6 хил. км с твърдо покритие). Има международни летища в Лусака и Ливингстън.

Туризъм - богатият растителен и животински свят, водопадът Виктория, благоприятните климатични условия, парковете и резерватите я правят привлекателна за чуждестранните туристи.

От София до Лусака - 6 483 км


Национален флаг на Република Замбия Национален герб на Република Замбия

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.