Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Свазиленд 

Кралство Свазиленд

Друго наименование - Свазиленд

Страната има площ 17.4 хил. кв. км. Граничи (в км) с Мозамбик - 95 и ЮАР - 470. Релефът е платовиден, понижаващ се на изток към прибрежните равнини на Мозамбик на три степени, с ширина до 70-80 км - Висок Велд (ср. надм. вис. 1500-1000 м), Среден Велд (800-400 м) и Нисък Велд (300-150 м), ограничен на изток от планината Лебомбо (770 м).

Климат - преходен от субтропичен към тропичен. Средните месечни температури са от 12-15 градуса Сº до 20-24 градуса Сº. Валежи - от 500-700 мм на изток, до 1200-1400 мм на запад. Растителността е саванна.

Население - 980 хил. жители. Гъстота - 56.5 жит. на кв. км. Естествен прираст 31. Средна продължителност на живота - мъже - 58 г, жени - 62 г.

Етнически състав - свази - 84.3 %, зулу - 9.9 %, тсонга - 2.5 %, англоафриканци - 1.0 %, други - 2.3 %.

Официален език - английски и свази.

Конфесионален състав - християни - 29.2 % (от тях католици - 38.7 %, протестанти - 61.3 %), християно-африкански църкви и секти - 51.3 %, мюсюлмани - 0.3 %, индуисти - 0.1 %, местни традиционни вярвания и култове - 19.1 %. Градско население - 36 %.

Столица - Мбабане (50 хил. ж.), резиденцията на краля и парламента са в Лобамба. Други градове - Манзини и Хлатикулу.

Административно деление - 4 окръга.

По-важни исторически събития и дати - ХIХ в. - в страната се заселват племената свази; 1830 г. - създаване на кралство Свази, площта на което превишава 3 пъти съвременната територия; 1894 г. - страната е завладяна от бурите и е включена в състава на Трансваал; 1903 г. - Англия установява протекторат над Свазилънд; 1967 г. - страната получава вътрешно самоуправление; 6 септември 1968 г. - провъзгласена е независимостта на Свазилънд; 1973 г. - кралят отменя конституцията.

Държавно устройство - конституционна монархия. Законодателната и изпълнителната власт се намира в ръцете на краля (от 1986 г. Мсвати III). Висш законодателен орган е двупалатен парламент (лабандла), състоящ се от Национално събрание (65 места) и Сенат (30 места), със срок на дейност 5 години. Правителството се формира от краля. Дейността на политическите партии е забранена от конституцията.

Парична единица - лилангени (Е) = 100 цента. Свободно се използва ранда на ЮАР.

Стопанство - икономически изостанала аграрна страна. Основа на икономиката - селското стопанство, в което са заети 75 % от икономически активното население. Главни култури - захарна тръстика, царевица, памук, картофи, просо. Развито е животновъдството - едър рогат добитък, овце, кози, свине се отглеждат във ферми, принадлежащи на европейци. Промишлеността е представена от предприятия за преработка на селскостопанска продукция - захарни заводи, мелници, заводи за производство на спиртни и безалкохолни напитки. Има и предприятия за преработка на дървесина, азбест (4-то място в света), текстил.

Транспорт - шосета - 2 800 км (от тях 1 700 км с твърдо покритие), ж.п. линии - 300 км, международно летище.

Туризъм - международният туризъм е слабо развит.

От София до Мбабане - 7 713 кмфорум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.